Ngày 08/11/2018, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Thuận thông báo bán đấu giá do Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Bình Thuận ủy quyền vào ngày 08/11/2018 như sau: