Ngày 08/03/2019, đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại TP. Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa

(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Thanh Hóa thông báo đấu giá tài sản của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Sầm Sơn (Địa chỉ: Số 02, Đường Đoàn Thị Điểm, P. Trường Sơn, TX. Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hoá) vào ngày 08/03/2019 như sau:

1. Tài sản đấu giá là: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại Đường Nguyễn Du, phường Bắc Sơn, TP. Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Cụ thể:

* Quyền sử dụng đất: Thửa đất số 156, tờ bản đồ số 19, địa chỉ Đường Nguyễn Du, phường Bắc Sơn, TP. Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa, theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số phát hành: BC 044625, do UBND tỉnh Thanh Hóa cấp ngày 05/10/2010. Số vào sổ cấp GCN: CT00208.

- Diện tích: 7.603 m2; Hình thức sử dụng: Riêng là 7.603 m2. Chung: Không.

- Mục đích sử dụng: Xây dựng trung tâm đa chức năng theo các Quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Thời hạn sử dụng: 50 năm – Đến ngày 28/12/2059.

- Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.

* Tài sản gắn liền với đất: Cổng và hàng rào xung quanh.

2. Giá khởi điểm, tiền đặt trước:

- Giá khởi điểm là: 94.700.000.000 đồng (Chín mươi bốn tỷ, bảy trăm triệu đồng).

- Tiền đặt trước là: 9.470.000.000 đồng/ hồ sơ đấu giá (Chín tỷ, bốn trăm bảy mươi triệu đồng).

3. Thời gian bán, thu hồ sơ, nộp tiền đặt trước và đấu giá:

- Thời gian tham khảo hồ sơ, bán hồ sơ, thu hồ sơ: Trong giờ hành chính từ ngày 20/02/2019 đến hết ngày 05/03/2019 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Thanh Hóa.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 05/03/2019 đến hết ngày 07/03/2019.

- Thời gian, địa điểm đấu giá: 10 giờ 00 phút,  ngày 08/03/2019, tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Thanh Hóa.

4. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Mọi tổ chức, cá nhân có nhu cầu, đủ năng lực tài chính; đảm bảo đủ các điều kiện được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai; không thuộc các trường hợp không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất theo quy định tại Điều 191 Luật Đất đai năm 2013; không thuộc những người không được tham gia đấu giá theo quy định tại Khoản 4, Điều 38 Luật Đấu giá tài sản 2016 đều được đăng ký tham gia đấu giá.

- Người tham gia đấu giá nộp đủ hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Thanh hóa, số TK: 224704070006789 mở tại Ngân hàng TMCP Phát triển TP Hồ Chí Minh - Chi nhánh Thanh Hóa (HDBank). Nộp lại giấy chuyển tiền đặt trước trong thời hạn nộp tiền đặt trước tại Trung tâm.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Thanh Hoá.

Đ/c: Tầng 2, Trụ sở Hợp khối các đơn vị sự nghiệp tỉnh Thanh Hóa,

Đường Lý Nam Đế, TP.Thanh Hoá. ĐT: 0237. 3859453.