Ngày 08/03/2019, đấu giá cổ phần Công ty Cổ phần Lilama 18

(BĐT) - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo bán đấu giá cổ phần Công ty Cổ phần Lilama 18 do Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP sở hữu vào ngày 08/03/2019 như sau:

Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP

Tên doanh nghiệp đấu giá: Công ty Cổ phần Lilama 18

Địa chỉ: Số 9 - 19 Hồ Tùng Mậu, quận 1, phường Nguyễn Thái Bình, TP. Hồ Chí Minh

Ngành nghề kinh doanh: Xây dựng công trình công nghiệp ...

Vốn điều lệ thực góp: 93.886.820.000 đồng

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

Giá khởi điểm: 42.350 đồng/cổ phần

Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá:      1.408.730 cổ phần

Số cổ phần người nước ngoài được phép mua:     0 cổ phần

Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

 + Thời gian: Từ 8h00 ngày 01/02/2019 đến 15h30 ngày 01/03/2019

+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá

Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

+ Thời gian:          Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 06/03/2019

+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

Thời gian và địa điểm đấu giá:

+ Thời gian:          08h30 ngày 08/03/2019

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Thời gian nộp tiền mua cổ phần:      Từ ngày 09/03/2019 đến 16 giờ ngày 15/03/2019

Thời gian hoàn tiền đặt cọc:    Từ ngày 12/03/2019 đến ngày 15/03/2019