Ngày 08/01/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Đắk Lắk thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 08/01/2019 do Trung tâm Phát triển quỹ đất Đắk Lắk ủy quyền như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Đắk Lắk.

2. Người có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất Đắk Lắk. Địa chỉ: Số 81-83 Quang Trung, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

3. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê đối với thửa đất số 397, tờ bản đồ số 84, phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột. DT: 1.152,1 m2. Mục đích sử dụng đất: Đất thương mại dịch vụ tại đô thị. Thời hạn thuê đất: 50 năm. Hình thức: Cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê.

4. Tổng GKĐ: 21.885.000.000 đồng (Hai mươi mốt tỷ, tám trăm tám mươi lăm triệu đồng). Giá trên chưa bao gồm các khoản thuế, phí và lệ phí theo quy định.

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ và cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

a) Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

- Thời gian bán hồ sơ tham gia đấu giá kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 17 giờ 00 phút, ngày 03/01/2019 (trong giờ hành chính).

- Nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá đến 17 giờ 00 phút, ngày 03/01/2019  tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản.

 b) Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Các tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá có đủ các điều kiện được quy định tại Điều 38 Luật Đấu giá tài sản đến Trung tâm để mua hồ sơ đấu giá, nộp tiền đặt trước, phiếu đăng ký tham gia đấu giá, giấy tờ khác có liên quan.

6. Tiền đặt trước: 4.377.000.000 đồng (Bốn tỷ, ba trăm bảy mươi bảy triệu đồng).

7. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 08/01/2019 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản.

* Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu, đến liên hệ tại các địa chỉ sau để được hướng dẫn:

- Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản. Địa chỉ: Số 135 Đường Lê Thị Hồng Gấm, phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Điện thoại: 0262.3954464.

- Trung tâm Phát triển quỹ đất Đắk Lắk. Địa chỉ: Số 81-83 Quang Trung, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Điện thoại: 02623.844344.