Ngày 07/3/2019, đấu giá 681m2 công trình xây dựng được bán thanh lý tại TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương

(BĐT) - Công ty Cổ phần Đấu giá Sao Khuê thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 07/3/2019 do Công ty Cổ phần Vinafood I Hải Dương ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá: Công ty Cổ phần Đấu giá Sao Khuê. Số 451 Đường Trường Chinh, P. Thanh Bình, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

2. Tên, địa chỉ người có tài sản: Công ty Cổ phần Vinafood I Hải Dương. Số 151 Phố Bạch Đằng, P. Trần Phú, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

3. Tài sản đấu giá: Là 681m2 công trình xây dựng được bán thanh lý.

4. Giá khởi điểm: 3.000.000.000 đồng.

5. Tiền hồ sơ: 500.000 đồng/hồ sơ. Tiền đặt trước: 300.000.000 đồng/hồ sơ.

6. Đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 14/02/2019 đến 11 giờ 00, ngày 05/3/2019 tại trụ sở Công ty Cổ phần Đấu giá Sao Khuê.

7. Nộp tiền đặt trước: Ngày 05 và 06/3/2019.

8. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Từ 08 giờ 00, ngày 07/3/2019 tại trụ sở Công ty Cổ phần Đấu giá Sao Khuê.

9. Điều kiện đăng ký: Những người có đủ năng lực hành vi dân sự và phù hợp với quy định của luật đấu giá tài sản năm 2016.

Chi tiết liên hệ với Công ty Cổ phần Đấu giá Sao Khuê theo địa chỉ trên.