Ngày 07/03/2019, đấu giá quyền sử dụng đất và vật kiến trúc gắn liền với đất tại huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam

(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Miền Trung thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 07/03/2019 do Chi cục THADS huyện Đông Giang ủy quyền như sau:

1. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm: Quyền sử dụng đất và vật kiến trúc gắn liền với đất của bà Nguyễn Thị Kim Loan, địa chỉ: thôn Ban Mai 1, xa Ba, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam của Chi cục THADS huyện Đông Giang.

Giá khởi điểm: 155.193.786 đồng (Bằng chữ: Một trăm năm mươi lăm triệu,một trăm chín mươi ba ngàn, bảy trăm tám mươi sáu đồng)

(Giá trên chưa bao gồm lệ phí trước bạ, lệ phí và các chi phí khác để làm thủ tục cấp giấy CN QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định).

2. Thời gian tham khảo hồ sơ, bán hồ sơ và đăng ký mua tài sản, nộp tiền đặt trước:

- Thời gian bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ và tiền đặt trước (trong giờ hành chính): kể từ ngày niêm yết, đăng tin thông báo đấu giá tài sản cho đến trước ngày mở cuộc đấu giá đến hết 10h30 ngày 04/03/2019

- Tiền đặt trước: 15.000.000 đồng

- Bước giá: 1.000.000 đồng

- Phí tham gia đấu giá: 100.000 đồng/ 01 bộ hồ sơ

- Địa điểm: Công ty Đấu giá Hợp danh Miền Trung; ĐC: 150 Trưng Nữ Vương, Tp Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

3. Thời gian xem tài sản: Trong thời gian đăng tin.

4. Điều kiện, cách thức tham gia đấu giá:

- Các cá nhân, tổ chức tham gia đấu giá phải đáp ứng đầy đủ các quy định tại Điều 38 – Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

5. Thời gian và địa điểm tổ chức đấu giá (Dự kiến): 09 giờ 30’ ngày 07/03/2019 tại Công ty Đấu giá Hợp danh Miền Trung.

Mọi chi tiết xin liên hệ Công ty Đấu giá Hợp danh Miền Trung; ĐC: 150 Trưng Nữ Vương, Tp Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, điện thoại số: 0935080646(Anh Vương)