Ngày 07/03/2019, đấu giá quyền mua của Công ty Cổ phần Khách sạn và Du lịch Bảo Việt

(BĐT) - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo bán đấu giá quyền mua Công ty Cổ phần Khách sạn và Du lịch Bảo Việt do Tổng Công ty Du lịch Hà Nội - Công ty TNHH sở hữu vào ngày 07/03/2019 như sau:

Tên tổ chức sở hữu quyền mua: Tổng Công ty Du lịch Hà Nội - Công ty TNHH

Tên tổ chức phát hành quyền mua: Công ty Cổ phần Khách sạn và Du lịch Bảo Việt

Địa chỉ:       Số 706B, Đồi Cát Bay, KP5, Mũi Né, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

Ngành nghề kinh doanh: Điều hành tour du lịch, vận tải hành khách,...

Vốn điều lệ: 75.803.290.000 đồng

Giá khởi điểm:      760 đồng/quyền mua

Số lượng quyền mua đưa ra đấu giá: 4.025.196 quyền mua

Số quyền mua người nước ngoài được phép mua:         4.025.196 quyền mua

Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

+ Thời gian: Từ 8h00 ngày 12/02/2019 đến 15h30 ngày 28/02/2019 (Sáng từ 8h00 đến 12h00, chiều từ 13h00 đến 17h00 các ngày làm việc trong tuần)

+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)

Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

+ Thời gian:          Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 05/03/2019

+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

Thời gian và địa điểm đấu giá:

+ Thời gian:          10h30 ngày 07/03/2019

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Thời gian nộp tiền mua quyền mua: Từ ngày 08/03/2019 đến 16 giờ ngày 14/03/2019

Thời gian hoàn tiền đặt cọc:    Từ ngày 11/03/2019 đến ngày 14/03/2019