Ngày 07/03/2019, đấu giá cổ phần Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3

(BĐT) - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo bán đấu giá cổ phần Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 vào ngày 07/03/2019 như sau:

Tên tổ chức phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3

Địa chỉ: Số 16 Lê Đại Hành, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng

Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu ...

Vốn điều lệ thực góp: 68.000.000.000 đồng

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

Giá khởi điểm: 66.000 đồng/cổ phần

Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá:      850.000 cổ phần

Số cổ phần người nước ngoài được phép mua:     0 cổ phần

Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

 + Thời gian: Từ 8h00 ngày 28/01/2019 đến 15h30 ngày 28/02/2019 (Sáng từ 8h00 - 12h00; chiều từ 13h00 – 17h00 các ngày làm việc)

+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá

Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

+ Thời gian:          Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 05/03/2019

+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

Thời gian và địa điểm đấu giá:

+ Thời gian:          09h30 ngày 07/03/2019

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Thời gian nộp tiền mua cổ phần:      Từ ngày 08/03/2019 đến 16 giờ ngày 14/03/2019

Thời gian hoàn tiền đặt cọc:    Từ ngày 12/03/2019 đến ngày 15/03/2019