Ngày 06/12/2018, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lạng Sơn thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 06/12/2018 do Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn (Số 413B đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn).

2. Tên, địa chỉ người có tài sản: Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn (đường Thân Thừa Quý, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn).

  3. Tài sản đấu giá và giá khởi điểm

a. Tài sản đấu giá:

Quyền sử dụng khu đất tại số 81, đường Trần Đăng Ninh, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn.

- Loại đất: Đất ở tại đô thị.

- Vị trí: Khu đất tiếp giáp với đường Trần Đăng Ninh (đoạn 2 từ đường Hòa Bình đến đường Phan Đình Phùng) và phố Nguyễn Văn Ninh, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn; khu đất có hướng tiếp giáp như sau:

+ Phía Bắc: Giáp đất hộ dân, có cạnh dài theo đường gẫy khúc: 16,7m+1,34m+7,65m+0,75m;

+ Phía Nam: Giáp đất hộ dân, có cạnh dài theo đường gẫy khúc: 4,12m+12,98m+4,64m+3,65m;

+ Phía Đông: Giáp vỉa hè đường Trần Đăng Ninh, có cạnh dài 18,08m;

+ Phía Tây giáp vỉa hè đường Nguyễn Văn Ninh, có cạnh dài 15,25m;

- Diện tích đất đấu giá là: 467m2;

- Tài sản gắn liền với đất:

+ Nhà trụ sở 3 tầng diện tích sàn là: 999m2; tài sản đưa vào sử dụng năm 1994 (đã được cải tạo sửa chữa): Chiều cao trung bình các tầng = 3,85m;

+ Nhà để xe và kho: Diện tích sàn là: 160,5m2, tài sản đưa vào sử dụng

năm 2007; Móng gằng BTCT, tường xây gạch chỉ 220 quét vôi, ve, mái lợp tôn xà gồ thép, nền đổ bê tông, cửa đi sắt xếp bịt tôn, có hệ thống điện, nước.

(Bản trích lục bản đồ địa chính kèm theo)

  b. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá  

- Giá khởi điểm 01m2 đất: 151.380.000 đồng.

- Giá trị toàn bộ khu đất: 70.694.460.000 đồng

- Tài sản gắn liền với đất: 3.951.040.000 đồng

Tổng giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với khu đất: 74.645.500.000 đồng (Bẩy mươi tư tỷ, sáu trăm bốn mươi lăm triệu, năm trăm nghìn đồng).

Giá khởi điểm trên chưa bao gồm nghĩa vụ tài chính về đất. Người trúng đấu giá có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất theo quy định của pháp luật.

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản (trong giờ hành chính): Từ ngày 16/11/2018 đến ngày 03/12/2018 tại khu đất số 81, đường Trần Đăng Ninh, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn.

5. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước

a. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá

- Đối với hộ gia đình, cá nhân: 500.000 đồng/01 hồ sơ (Năm trăm nghìn đồng).

- Đối với tổ chức kinh tế: 1.000.000 đồng/01 hồ sơ (Một triệu đồng).

b. Tiền đặt trước: 10.000.000.000 đồng/01 hồ sơ (Mười tỷ đồng)

    Khoản tiền đặt trước của khách hàng được nộp vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn số 229704070006688 tại Ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển thành phố Hồ Chí Minh (HD Bank) - chi nhánh Lạng Sơn hoặc tài khoản số 005572883456 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh Lạng Sơn trong các ngày 03/12/2018, 04/12/2018 và ngày 05/12/2018.

6. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá và tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá; điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá

a. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá và tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (trong giờ hành chính): Từ ngày 16/11/2018 đến ngày 03/12/2018 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn.

b. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được giao đất ở theo quy định của LuậtĐất đai năm 2013, có đủ năng lực hành vi dân sự; Tổ chức có chức năng đầu tư kinh doanh bất động sản. Người đại diện của tổ chức đăng ký tham gia đấu giá có đủ năng lực hành vi dân sự, có giấy tờ chứng minh hợp pháp là người đại diện cho tổ chức đó.

c. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá

- Người tham gia đấu giá có đầy đủ điều kiện trên thì đến Trung tâm đăng ký tham gia đấu giá. Nhận hồ sơ tại Trung tâm trong thời hạn thông báo. Hồ sơ gồm:

+ Đối với Hộ gia đình, cá nhân: Bản sao có chứng thực Sổ hộ khẩu và Bản sao có chứng thực CMND còn được lưu hành theo quy định của pháp luật; Mỗi hộ

gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá.

+ Đối với Tổ chức: Bản sao có chứng thực Quyết định thành lập của cơ

quan có thẩm quyền hoặc Giấy đăng ký kinh doanh bất động sản, đã nộp lệ phí

môn bài năm 2018, bảo đảm việc kinh doanh bất động sản còn đang hoạt động tại

thời điểm bán đấu giá. Mỗi tổ chức có nhiều đơn vị thì chỉ được một đơn vị tham gia đấu giá.

+ Đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu do Trung tâm phát hành.

+ Đã nộp tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá theo quy định.

  - Người đã đăng ký tham gia đấu giá phải nộp tiền đặt trước trong thời hạn

quy định. Trong trường hợp không nộp tiền đặt trước thì không đủ điều kiện để tham gia đấu giá.

- Người tham gia đấu giá cam kết thực hiện đầy đủ những quy định tại Quy chế bán đấu giá của Trung tâm ban hành.

- Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền (có Giấy ủy quyền hợp pháp theo quy định của pháp luật) cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá và nộp Giấy ủy quyền cho Trung tâm trong giờ hành chính theo thời hạn quy định trong cácngày 03/12/2018, 04/12/2018 và ngày 05/12/2018 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn.

7. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Bắt đầu từ 09 giờ 00 phút ngày 06/12/2018 tại Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn (Số 413B đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn).

8. Hình thức đấu giá và phương thức đấu giá 

a. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, nhiều vòng, công khai giá khởi điểm tài sản.

b. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Mọi chi tiết xin liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn (Số 413B đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, số ĐT 0205.3.717.994) hoặc Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn (Đường Thân Thừa Quý, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, số ĐT 0205.3.870.141)./.