Ngày 05/03/2019, đấu giá toàn bộ nhà xưởng, vật kiến trúc trên đất thuê và máy móc thiết bị tại tỉnh Bình Phước

(BĐT) - Chi nhánh Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam tại TP. Hồ Chí Minh thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 05/03/2019 do Công ty CP Gỗ Đồng Phú ủy quyền như sau:

1. Tên/địa chỉ tổ chức bán đấu giá: Chi nhánh Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam tại TP. Hồ Chí Minh. Số 6/5 Phạm Văn Hai, Phường 2, quậnTân Bình.

2. Tên/địa chỉ người có tài sản bán đấu giá: Công ty CP Gỗ Đồng Phú, KCN Đồng Xoài I, xã Tân Thành, TP. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

3. Tên tài sản bán đấu giá:

3.1: Toàn bộ nhà xưởng, vật kiến trúc trên 41.991,3 m2 đất thuê trả tiền hàng năm.

3.2: Máy móc thiết bị, trạm điện, xe nâng, xe xúc; Công cụ dụng cụ; Hàng hóa, sản phẩm dở dang và vật tư tồn kho ngành sản xuất phôi gỗ, ván ép và viên nén gỗ cao su (có danh mục kèm hồ sơ đấu giá).

Ghi chú: Tài sản bán đấu giá gắn liền với đất thuê gồm:

a) Tài sản đã được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu: Gồm 09 hạng mục công trình.

b) Tài sản chưa được cấp GCNQSH nhưng đã được cấp GPXD: Gồm 08 hạng mục.

4. Giá khởi điểm: 65.000.000.000 đồng (sáu mươi lăm tỷ đồng); Giá bán trọn gói chưa bao gồm thuế VAT, không bao gồm các loại thuế sang tên trước bạ nhà và các thuế và phụ phí khác phục vụ chuyển đổi quyền sở hữu.

5. Thời gian/địa điểm xem tài sản: Giờ hành chính từ ngày 13/02/2019 đến 11h00, ngày 04/03/2019. Địa điểm: KCN Đồng Xoài 1, xã Tân Thành, TP. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

6. Thời gian/địa điểm bán/nộp hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá: Giờ hành chính, liên tục từ 13/02/2019 đến 11h00, ngày 04/03/2019 tại chi nhánh Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam và P. Kế hoạch - Công ty Cổ phần Gỗ Đồng Phú.

7. Tiền mua hồ sơ: 500.000 đồng/hồ. Tiền đặt trước: 6.500.000.000 đồng. Hạn nộp tiền đặt trước: Đến 11h00’, ngày 04/03/2019.

8. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Theo Điều 38 của Luật Đấu giá.

9. Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu gián tiếp, theo phương thức đấu giá lên.

10. Thời gian, địa điểm mở phiếu trả giá: 10h00, ngày 05/03/2019. Địa điểm: Hội trường Công ty CP Gỗ Đồng Phú.