Ngày 04/03/2019, đấu giá tài sản tịch thu sung công quỹ nhà nước tại tỉnh Gia Lai

(BĐT) - Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 04/03/2019 do Hội đồng định giá và bán đấu giá tài sản vi phạm hành chính bị tịch thu huyện Mang Yang ủy quyền như sau:

Đơn vị có tài sản bán đấu giá: Hội đồng định giá và bán đấu giá tài sản vi phạm hành chính bị tịch thu huyện Mang Yang. Địa chỉ: Đường Trần Phú, thị trấn Kon Dỡng, Huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai.

Đơn vị tổ chức thực hiện bán đấu giá: Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát. Địa chỉ: 239A Duy Tân, Phường Diên Hồng, TP. Pleiku, Gia Lai.

Tài sản bán đấu giá: Tài sản tịch thu sung công quỹ nhà nước gồm: 13 chiếc xe máy, 07 chiếc điện thoại, 04 chiếc cưa máy, 01 chiếc đèn pin..

Tổng giá khởi điểm: 9.775.000 đồng (Bằng chữ: Chín triệu bảy trăm bảy mươi lăm ngàn đồng).

Tiền đặt trước: 10% giá khởi điểm của tài sản.

Phí tham gia đấu giá: 50.000 đồng/ hồ sơ

Thời gian xem tài sản: Ngày 26/02/2019 và 27/02/2019 (trong giờ hành chính).

Địa điểm xem tài sản: Xem trực tiếp nơi có tài sản bán đấu giá.

Thời gian địa điểm bán, nhận, kết thúc hồ sơ tham gia đấu giá: Từ 14/02/2019 đến 17 giờ 00’ ngày 28/02/2019 (trong giờ hành chính), tại Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát và từ 07 giờ đến 16 giờ, ngày 01/03/2019 tại Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Mang Yang.

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá phải nộp đơn đăng ký, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước theo quy định. Trừ các trường hợp pháp luật quy định không được phép tham gia đấu giá.

Thời gian tổ chức bán đấu giá: Lúc 8 giờ 00 phút, ngày 04/03/2019.

Địa điểm đấu giá: Phòng họp B UBND huyện Mang Yang. Địa chỉ: Đường Trần Phú, thị trấn Kon Dỡng, Huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai.

Hình thức đấu giá, Phương thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá; Phương thức trả giá lên.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát số 239A Duy Tân, Phường Diên Hồng, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điện thoại: 02693.887.339./.