Ngày 02/11/2018, đấu giá 58,688 m3 gỗ tròn, xẻ các loại tại tỉnh Kon Tum

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Kon Tum thông báo bán đấu giá do Hạt kiểm lâm huyện Ia H’Drai ủy quyền vào ngày 02/11/2018 như sau: