Ngày 01/12/2018, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi

(BĐT) - Công ty TNHH dịch vụ đấu giá AUC Miền Trung thông báo bán đấu giá vào ngày 01/12/2018 do UBND xã Tịnh Trà, huyện Sơn Tịnh ủy quyền như sau: