Ngày 01/03/2019, đấu giá quyền sử dụng đất và toàn bộ tài sản gắn liền với đất tại thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

(BĐT) - Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Nguyên thông báo tổ chức đấu giá tài sản vào ngày 01/03/2019 do Chi cục thi hành án Dân sự Thành phố Thanh Hóa ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp Danh Hoàng Nguyên, Lô 177 MBQH 89 XD/UBND, đường Dương Đình Nghệ, phường Đông Thọ, Thành phố Thanh Hóa.

2. Đơn vị có tài sản đấu giá: Chi cục thi hành án Dân sự Thành phố Thanh Hóa, Khu đô thị Bình Minh, phường Đông Hương, Thành phố Thanh Hóa.

3. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá tài sản: 14 giờ 30 phút ngày 01/03/2019 tại Công ty Đấu giá Hợp Danh Hoàng Nguyên (Lô 177 MBQH 89 XD/UBND, đường Dương Đình Nghệ, phường Đông Thọ, Thành phố Thanh Hóa).

4. Tài sản đấu giá, nơi có tài sản đấu giá:

Quyền sử dụng đất và toàn bộ tài sản gắn liền với đất là tài sản đảm bảo thi hành án của bà Nguyễn Thị Ý, đã được Chi cục thi hành án dân sự thành phố Thanh Hóa kê biên theo Quyết định số 10/QĐ-CCTHADS ngày 06/12/2017 và Biên bản về việc kê biên, xử lý tài sản ngày 14/11/2018 tại địa chỉ: phố Minh Trại, phường Quảng Thành, thành phố Thanh Hóa theo Giấy chứng nhận QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số BV 810848 do UBND TP Thanh Hóa cấp ngày 30/01/2015 mang tên bà Nguyễn Thị Ý. Thông tin cụ thể về bất động sản trên như sau:

* Quyền sử dụng đất:

- Thửa đất số: 250   

- Tờ bản đồ số: 44

- Địa chỉ thửa đất: Phố Minh Trại, phường Quảng Thành, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

- Diện tích: 220,0 m2 (Bằng chữ: Hai trăm hai mươi phẩy không mét vuông)

- Hình thức sử dụng:

+ Sử dụng riêng: 220,0 m2 

+ Sử dụng chung: 0 m2

- Mục đích sử dụng: + Đất ở: 95 m2

+ Đất trồng cây lâu năm: 125,0 m2

- Thời hạn sử dụng: Lâu dài

- Nguồn gốc sử dụng: Nhận thừa kế đất được Công nhận QSDĐ như giao đất có thu tiền sử dụng đất

- Nhận thừa kế một phần thửa đất từ giấy chứng nhận QSDĐ số BH 800229 do UBND TP Thanh Hóa cấp ngày 14/03/2012

Vị trí đất:  

+Phía Đông giáp đường phố

+Phía Tây giáp đường Xương cá

+Phía Bắc giáp đất dân cư

+Phía Nam giáp đất dân cư

* Tài sản gắn liền với đất:

Nhà ở: Loại nhà cấp 4, BTCT, 02 tầng, gồm 03 phòng

Nhà bếp: Nhà cấp 4, mái Proximăng, gồm 03 phòng

Cổng và tường rào trước: Cổng rộng 1,8m gồm 02 trụ xây gạch, cao 2,4m, mái đổ bê tông, toàn bổ trụ và mái trát phẳng, quét ve màu và 02 cánh cổng sắt. Tường rào 4m, cao 1,6m, tường và trụ xây gạch chỉ, không trát.

Bể nước: Kích thước dài 3m, rộng 1,15m, cao 1,1m.

Sân bê tông: Kích thước dài 4,2m, rộng trung bình 3,6m. Diện tích: 15,12m2

(Chi tiết tài sản theo quy định tại Biên bản về việc kê biên, xử lý tài sản ngày 14/11/2018 và Chứng thư thẩm định giá số:Vc.18/12/1272/BĐS ngày 10/12/2018 của Công ty CP thông tin và thẩm định giá Tây Nam Bộ - Chi nhánh Thanh Hóa).

5. Giá khởi điểm, bước giá để tổ chức đấu giá:

5.1. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 875.000.000đồng (Bằng chữ: Tám trăm bảy mươi lăm triệu đồng).Mức giá trên chưa bao gồm thuế thu nhập cá nhân, lệ phí chức bạ, phí công chứng, và các trường hợp tài sản thuộc đối tượng phải chịu thuế giá trị gia tăng thì khách hàng trúng đấu giá phải chịu các khoản thuế , phí nêu trên.

5.2. Bước giá: Bước giá để tổ chức đấu giá là: 1% mức giá trả cao nhất của vòng đấu liền kề trước đó.

6. Tiền đặt trước: 87.500.000 đồng (Bằng chữ: Tám mươi bảy triệu năm trăm ngàn đồng).

- Cách thức, địa điểm nộp tiền đặt trước: Tiền đặt trước được chuyển khoản vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Nguyên, số tài khoản: 15 08 79 99901 tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TP Bank) – Chi nhánh Thanh Hóa.

Nội dung: “Tên khách hàng tham gia đấu giá - nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá quyền sử dụng đất tại Chi cục thi hành án Dân sự Thành phố Thanh Hóa”.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 26/02/2019 đến hết ngày 28/02/2019 (trong giờ hành chính).

7. Đối tượng tham gia: Hộ gia đình, cá nhân có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, có nhu cầu sử dụng nhà đất và có đủ điều kiện tham gia đấu giá.

8. Thời gian, địa điểm xem tài sản, bán, nộp hồ sơ đấu giá:

- Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 11/02/2019 đến hết ngày 12/02/2019 tại phường Quảng Thành, tỉnh Thanh Hóa.

- Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ, bán và thu hồ sơ đấu giá: Từ ngày 11/02/2019 đến hết ngày 27/02/2019 (trong giờ hành chính) tại Công ty Đấu giá hợp danh Hoàng Nguyên. Người tham gia đấu giá có thể tự tìm hiểu tài sản và tham khảo hồ sơ, quy chế cuộc đấu giá tại trụ sở Công ty đấu giá Hợp danh Hoàng Nguyên trong thời gian bán hồ sơ tham gia đấu giá.

9. Phí mua hồ sơ tham gia đấu giá: (tính cho 01 bộ hồ sơ tham gia đấu giá): 500.000 đồng (Năm trăm nghìn đồng)

10. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Quy định trong quy chế của hồ sơ đấu giá.

11. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá

- Hình thức đấu giá:

+ Đấu giá toàn bộ quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất nêu trên.

+ Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá.

- Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

* Khách hàng có nhu cầu đấu giá tài sản trên liên hệ với Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Nguyên, Lô 177 MBQH 89 XD/UBND, đường Dương Đình Nghệ, phường Đông Thọ, Thành phố Thanh Hóa (trong giờ hành chính; điện thoại: 02373.724.994; Email: daugiaqt@gmail.com)./