Ngày 01/03/2019, đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum

(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Tây Nguyên Kon Tum thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 01/03/2019 do Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Kon Tum ủy quyền như sau:

I. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Tây Nguyên Kon Tum. Địa chỉ: Số 40 Bùi Xuân Phái, phường Trường Chinh, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

II. Người có tài sản đấu giá: Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Kon Tum, địa chỉ số: 02 đường Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

III. Thông tin liên quan đến tài sản bán đấu giá:

Tài sản đấu giá là: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thuộc Trường Trung học cơ sở thực hành sư phạm Lý Tự Trọng (cũ) (lần 2) theo đúng quy định hiện hành, cụ thể:

1. Vị trí và diện tích khu đất:

a) Vị trí: Thuộc thửa đất số 01, tờ bản đồ số 18, phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

b) Tổng diện tích khu đất là: 9.200,7m2, trong đó:

- Đất công trình thương mại, dịch vụ: 4.554,1m2.

- Đất nhà ở thương mại: 1.823,9 m2.

- Đất sử dụng vào mục đích công cộng: 2.822,7m2 (Gồm: đất cây xanh: 201,5m2, đất bãi đậu xe 460,1m2 và đất giao thông 2.161,1m2)

2. Tài sản gắn liền với đất:

+ Nhà hiệu bộ hai tầng: Diện tích sàn xây dựng 453,24m2

+ Nhà học 08 phòng hai tầng diện tích sàn xây dựng 658,47m2

+ Nhà học 08 phòng + 04 phòng hai tầng diện tích sàn xây dựng 1.095,7m2

+ Dãy phòng học bộ môn (thí nghiệm, TV, tin, NN) hai tầng diện tích sàn xây dựng 908,28m2

+ Nhà học 10 phòng hai tầng diện tích sàn xây dựng 682,92m2

3. Mục đích, hình thức, thời hạn sử dụng đất khi đấu đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất:

a) Đối với đất thương mại, dịch vụ (TMD):

- Mục đích sử dụng đất: Xây dựng Trung tâm thương mại.

- Hình thức sử dụng đất: Nhà nước cho thuê đất trả triền một lần cho cả thời gian thuê thông qua đấu giá quyền sử dụng đất.

- Thời hạn cho thuê đất: 50 năm.

b) Đối với đất xây dựng nhà ở thương mại (ODT):

- Mục đích sử dụng đất: Xây dựng Nhà ở thương mại.

- Hình thức sử dụng đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất.

- Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

c) Đối với đất sử dụng vào mục đích công cộng (đất cây xanh, đất bãi đỗ xe và đất giao thông): Không đấu giá; Nhà đầu tư có trách nhiệm đầu tư xây dựng (cây xanh, bãi đỗ xe và giao thông) theo đúng quy hoạch tổng mặt bằng dự án được UBND tỉnh Kon Tum phê duyệt và theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn về xây dựng hiện hành; sau khi hoàn thành xây dựng, nhà đầu tư bàn giao lại cho địa phương quản lý theo đúng quy định tại Văn bản số 3095/UBND-HTKT ngày 05/11/2018 và Quyết định số 22/QĐ-UBND ngày 09/01/2019 của UBND tỉnh Kon Tum về phê duyệt giá đất khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thuộc Trường Trung học cơ sở thực hành Sư phạm Lý Tự Trọng (cũ).

4. Thông tin về quy hoạch:

Nhà đầu tư trúng đấu giá phải lập thủ tục đầu tư xây dựng và triển khai dự án theo quy hoạch tổng mặt bằng dự án Trung tâm thương mại kết hợp nhà ở thương mại đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Văn bản số 3095/UBND-HTKT ngày 05/11/2018 và Quyết định số 23/QĐ-UBND ngày 09/01/2019 của UBND tỉnh Kon Tum, đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thuộc Trường Trung học cơ sở thực hành Sư phạm Lý Tự Trọng (cũ) để thực hiện dự án Tổ hợp Trung tâm thương mại kết hợp nhà ở thương mại cụ thể:

a) Chỉ tiêu sử dụng đất:

- Tầng cao xây dựng công trình:

+ Đối với công trình Trung tâm thương mại: Tối thiểu 04 tầng, tối đa 07 tầng.

+ Đối với công trình Nhà ở thương mại: Tối thiểu 03 tầng, tối đa 05 tầng.

- Khoảng lùi xây dựng:

+ Đối với lô đất xây dựng công trình Trung tâm thương mại: Khoảng lùi tối thiểu là 6,0 m so với chỉ giới đường đỏ đường Phan Đình Phùng và tối thiểu là 3,0 m so với chỉ giới đường đỏ các tuyến đường hiện trạng (Ngô Quyền ...) tiếp giáp lô đất.

+ Đối với lô đất xây dựng công trình Nhà ở thương mại: Khoảng lùi tối thiểu là 1,5 m so với chỉ giới đường đỏ các tuyến đường hiện trạng. Riêng đối với tuyến đường Đoàn Thị Điểm và các tuyến đường nội bộ chỉ giới xây dựng được phép trùng với chỉ giới đường đỏ.

- Mật độ xây dựng gộp tối đa: 60%.

- Mật độ xây dựng thuần tối đa:

+ Đối với công trình Trung tâm thương mại: Tối đa 75%, đồng thời công trình đảm bảo không nằm trong phần đất khoảng lùi xây dựng công trình theo quy định.

+ Đối với công trình Nhà ở thương mại: Tùy thuộc vào diện tích từng lô đất khi xây dựng phải đảm bảo mật độ xây dựng thuần tối đa cho phép tại Điểm 1, Mục 2.8.6 Quy chuẩn xây dựng Việt Nam về Quy hoạch xây dựng (QCXDVN01: 2008/BXD) ban hành kèm theo Quyết định số 04/2008/QĐ-BXD ngày 03/4/2008 của Bộ Xây dựng, đồng thời không nằm trong phần đất khoảng lùi xây dựng công trình theo quy định.

b) Chỉ tiêu về hạ tầng kỹ thuật: Theo chỉ tiêu về hạ tầng kỹ thuật đô thị loại II, quy chuẩn Việt Nam về quy hoạch xây dựng hiện hành.

c) Yêu cầu về quy hoạch, kiến trúc có liên quan:

- Kích thước, diện tích chia lô đất Nhà ở thương mại đảm bảo có chiều rộng mặt tiền tối thiểu là 5,0m; diện tích lô đất tối thiểu 75,0m2.

- Đối với đường quy hoạch nội bộ: Bề rộng lòng đường tối thiểu là 07m, vỉa hè tối thiểu rộng 3,0m và đảm bảo việc bố trí các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị, đồng thời không tổ chức đường quy hoạch nội bộ đấu nối với tuyến đường Phan Đình Phùng.

- Các giải pháp về hạ tầng kỹ thuật: Thực hiện theo quy chuẩn Việt Nam về quy hoạch xây dựng hiện hành, đồng thời đảm bảo việc ngầm hóa và đồng bộ giữa hạ tầng kỹ thuật của dự án với hệ thống hạ tầng kỹ thuật hiện có.

5. Thời gian, địa điểm trưng bày và xem tài sản: Xem tài sản đấu giá từ ngày 20 đến ngày 21/02/2019, tại số 02, đường Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum(nơi tài sản tọa lạc).

6. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày thông báo niêm yết bán đấu giá đến 15 giờ 00 phút ngày 26/02/2019. Tại Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Kon Tum và tại Văn phòng Công ty đấu giá hợp danh Tây Nguyên Kon Tum: Đ/c: Số 40 Bùi Xuân Phái, P. Trường Chinh, Tp Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

7. Giá khởi điểm: 105.759.092.400 đồng (Một trăm linh năm tỷ, bảy trăm năm mươi chín triệu, không trăm chín mươi hai nghìn, bốn trăm đồng). Trong đó:

- Giá trị quyền sử dụng đất: 96.698.012.700đồng.

- Giá trị tài sản trên đất: 9.061.079.700đồng.

8. Bước giá tối thiếu là: 2.115.181.000 đồng (hai tỷ một trăm mười lăm triệu, một trăm tám mươi mốt ngàn đồng); tổ chức (nhà đầu tư) tham gia đấu giá, phải trả giá ít nhất bằng giá khởi điểm cộng thêm một bước giá.

* Giá trúng đấu giá QSD đất chưa bao gồm lệ phí trước bạ và phí địa chính. Khách hàng trúng đấu giá phải nộp các khoản phí, lệ phí theo quy định.

9. Tiền mua hồ sơ đấu giá và tiền đặt trước:

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 3.000.000 đồng (ba triệu đồng)/01 hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá.

* Tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá nộp bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản số 119002654774 của Công ty đấu giá hợp danh Tây Nguyên Kon Tum, mở tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Kon Tum.

- Tiền đặt trước tham gia đấu giá: 21.151.000.000 đồng (Hai mươi mốt tỷ, một trăm năm mươi mốt triệu đồng chẵn)/01 hồ sơ. Tiền đặt trước không được tính lãi.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước và cung cấp chứng từ nộp tiền đặt trước cho Công ty đấu giá hợp danh Tây Nguyên Kon Tum từ ngày 26/02/2019 đến 15 giờ ngày 28/02/2019 (khách hàng có thể cung cấp chứng từ nộp tiền đặt trước cùng với việc nộp hồ sơ). Tiền đặt trước chuyển vào tài khoản số 119002654774 của Công ty đấu giá hợp danh Tây Nguyên Kon Tum, mở tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Kon Tum.

10. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá bán đấu giá:

- Thời gian, địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ đăng ký đấu giá: từ ngày niêm yết thông báo đến 15 giờ 00 phút ngày 26/02/2019. Tại Công ty Đấu giá hợp danh Tây Nguyên Kon Tum hoặc tại Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Kon Tum.

- Điều kiện tham gia đấu giá: Theo đúng quy định tại Luật đấu giá tài sản hiện hành và mục X Phương án đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thuộc Trường THCS thực hành sư phạn Lý Tự Trọng, số 02 đường Phan Đình Phùng, phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum để thực hiện dự án Tổ hợp trung tâm thương mại kết hợp nhà ở thương mại số 02/PA-ĐGTS ngày 07 tháng 12 năm 2018, của Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Kon Tum, cụ thể:

a) Đối tượng được tham gia đấu giá (Nhà đầu tư):

Nhà đầu tư trong và ngoài nước thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất theo quy định của Luật đất đai, có tư cách pháp nhân, có đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư có hoạt động đầu tư lĩnh vực thực hiện dự án, có đủ năng lực về kinh nghiệm và khả năng tài chính để thực hiện dự án đầu tư theo quy định.

b) Điều kiện về năng lực tài chính, kinh nghiệm của nhà đầu tư tham gia đấu giá, về cam kết tiến độ triển khai dự án:

- Nhà đầu tư tham gia đấu giá phải là doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, có Giấy phép đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có ngành nghề kinh doanh liên quan đến đầu tư, kinh doanh bất động sản và vốn pháp định không thấp hơn 20 tỷ đồng theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản.

- Đối với nhà đầu tư nước ngoài khi tham gia đấu giá phải mở tài khoản tại ngân hàng hoặc tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán đang hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam và tuân thủ theo pháp luật Việt Nam, các hoạt động liên quan đến việc tham giađấu giá phải thông qua tài khoản này.

- Nhà đầu tư chứng minh đã có kinh nghiệm, cụ thể đang triển khai xây dựng hoặc đã hoàn thành đầu tư xây dựng hoặc đang quản lý ít nhất 04 dự án tổ hợp Trung tâm thương mại, dịch vụ và nhà ở thương mại. Trong đó, công trình Trung tâm thương mại có quy mô 10.000 m2 sàn trở lên và công trình nhà ở thương mại có quy mô từ 5.000 m2 sàn trở lên (khi nộp hồ sơ, Nhà đầu tư cung cấp các tài liệu chứng minh nội dung này thông qua Giấy phép xây dựng hoặc văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu của cơ quan có thẩm quyền để bàn giao đưa công trình vào khai thác sử dụng).

- Nhà đầu tư tham gia đấu giá phải có tình hình tài chính doanh nghiệp lành mạnh, đủ năng lực để thực hiện dự án, cụ thể kết quả hoạt động kinh doanh 03 năm liên tiếp phải có lãi, không có lỗ lũy kế (khi nộp hồ sơ, nhà đầu tư cung cấp báo cáo tài chính có kiểm toán 03 năm gần nhất để chứng minh đáp ứng nội dung này).

- Báo cáo tài chính có kiểm toán các năm 2015, 2016, 2017.

- Nhà đầu tư tham gia đấu giá phải lập Báo cáo tóm tắt dự án đầu tư phù hợp với mục đích là xây dựng trung tâm thương mại, nhà ở thương mại, đồng thời gửi kèm khái toán tổng mức đầu tư theo đó tổng mức đầu tư đề xuất dự kiến tối thiểu 270 tỷ đồng.

- Chứng minh vốn chủ sở hữu của tổ chức tham gia đấu giá để thực thiện dự án thể hiện tại báo cáo tài chính có kiểm toán năm 2017 không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư của dự án đề xuất nêu trên (nếu không đáp ứng thì hồ sơ không hợp lệ).

- Phần vốn còn lại 80% tổng mức đầu tư của dự án được nhà đầu tư chứng minh thông qua 01 trong 02 phương án sau:

+ Nguồn vốn tự có của nhà đầu tư được chứng minh bằng lợi nhuận từ sản xuất kinh doanh thể hiện trong báo cáo tài chính có kiểm toán năm 2017;

+ Hoặc nguồn vốn từ hợp tác đầu tư được chứng minh thông qua văn bản ghi nhớ về việc góp vốn hợp tác đầu tư của các nhà đầu tư, đồng thời mỗi nhà đầu tư phải chứng minh nguồn vốn tự có của mình; hoặc văn bản xác nhận vay vốn của ngân hàng hoặc giấy cam kết cho vay vốn của các tổ chức tài chính trong và ngoài nước.

- Nhà đầu tư nộp hồ sơ theo thông báo của đơn vị được ủy quyền tổ chức bán đấu giá và có kết quả xét chọn đủ điều kiện tham gia đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án.

- Nhà đầu tư tham gia dự án này không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai đối với trường hợp đang sử dụng đất được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư khác.

- Mỗi tổ chức chỉ được 01 đơn vị tham gia đấu giá; có 02 (hai) doanh nghiệp trở lên thuộc cùng một Tổng công ty thì chỉ được 01 doanh nghiệp tham gia đấu giá; Tổng công ty với công ty thành viên, công ty mẹ và công ty con, doanh nghiệp liên doanh với một bên góp vốn trong liên doanh thì chỉ được 01 doanh nghiệp tham gia đấu giá.

- Nhà đầu tư tham gia đấu giá phải có cam kết triển khai và hoàn thành dự án trong thời gian 12 tháng kể từ thời điểm đủ điều kiện khởi công xây dựng theo quy định.

c) Đối tượng không được đăng ký tham gia đấu giá:

- Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình.

- Người làm việc trong tổ chức đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá; người trực tiếp giám định, định giá tài sản; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp giám định, định giá tài sản.

- Người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền xử lý tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản của người khác theo quy định của pháp luật.

- Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người quy định tại điểm c khoản này.

- Người không có quyền mua tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật áp dụng đối với loại tài sản đó.

- Các đối tượng không đủ điều kiện theo quy định tại điểm b Mục này.

11. Cách thức tham gia đấu giá: Nhà đầu tư nộp hồ sơ và các giấy tờ liên quan trực tiếp tại trụ sở Công ty Đấu giá hợp danh Tây Nguyên Kon Tum (Số 40 Bùi Xuân Phái, phường Trường Chinh, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum) hoặc tại Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Kon Tum, địa chỉ số: 02 đường Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

12. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Đấu giá vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 01/03/2019, tại hội trường Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Kon Tum, địa chỉ số: 02 đường Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

13. Hình thức, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá.

- Phương thức đấu giá: trả giá lên.

Để biết thêm chi tiết xin liên hệ tại Văn phòng Công ty, số điện thoại: 0260.393.4555; hoặc tại Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Kon Tum, số điện thoại: 02603 916 467./.