Ngày 01/02/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Ba Vì, Hà Nội

(BĐT) - Công ty Cổ phần Bán đấu giá Đông Á thông báo mời  tham gia đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu kín gián tiếp 1 lần (1 vòng) cho tất cả các thửa đất đưa ra đấu giá vào ngày 01/02/2019 như sau:

Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

1. Vị trí khu đất đấu giá, giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước, tiền hồ sơ:

- Khu Gốc Đa – Gò Móc, thôn Tân Phong 2, xã Phong Vân, huyện Ba Vì: Gồm 1. thửa từ CL1-02 đến CL1-12. Diện tích: 90m2/ thửa.

- Giá khởi điểm: 5.000.000 đồng/ m2. Tiền đặt trước: 80.000.000 đ/ thửa. Tiền phí hồ sơ: 200.000 đồng/01thửa.

2. Địa điểm, thời gian tiếp nhận hồ sơ, tiền đặt trước, thăm thực địa:

- Bán hồ sơ từ ngày 12/01/2019 đến hết ngày 29/01/2019 (trong giờ hành chính) tại Trụ sở Trung tâm Phát triển quỹ đất; Trụ sở Công ty Cổ phần Bán đấu giá Đông Á; Trụ sở UBND xã Phong Vân.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá từ ngày 12/01/2019 đến hết ngày 29/01/2019 (trong giờ hành chính) tại Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Ba Vì.

- Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước trực tiếp vào tài khoản số 027693380001 của Công ty Cổ phần Bán đấu giá Đông Á tại Ngân hàng Bưu điện Liên Việt chi nhánh Ba Vì vào thời gian 02 ngày: Ngày 29/01/2019  đến 15h30’, ngày 30/01/2019 (trong giờ hành chính).

- Thời gian nộp phiếu trả giá: Ngày 29/01/2019 đến 16h30’, ngày 30/01/2019 (trong giờ hành chính).

- Thời gian thăm thực địa vào ngày 24, 25/01/2019.

3. Thời gian, địa điểm mở phiên công bố giá:

- Thời gian:  08h00’, ngày 01/02/2019 tại Trụ sở UBND huyện Ba Vì.

- Các thông tin chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Ba Vì. Điện thoại liên hệ: 02433 865 060 hoặc Công ty Cổ phần Bán đấu giá Đông Á; Văn phòng GD: N4A Khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội. Số điện thoại: 02462544211.