Ngày 01/02/2019, đấu giá cho thuê mặt bằng trông giữ xe tại Trung tâm thương mại Pleiku (tỉnh Gia Lai)

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 01/02/2019 do Ban quản lý Trung tâm thương mại Pleiku ủy quyền như sau:

1- Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai.

2- Bên có tài sản đấu giá: Ban quản lý Trung tâm thương mại Pleiku.

3- Tài sản đấu giá: Đấu giá cho thuê mặt bằng trông giữ xe tại cổng Trần Phú, Trung tâm thương mại Pleiku. Diện tích thuê:366m2; Thời gian cho thuê: từ ngày 03/02/2019 đến 02/02/2020 (thu 3 tháng/lần); Giá khởi điểm: 193.000.000 đồng (Một trăm chín mươi ba triệu đồng). Địa chỉ: 60 Trần Phú, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

4- Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày ra thông báo đến 11 giờ ngày 29/01/2019 tại cổng chợ Trần Phú, Trung tâm thương mại Pleiku.

5- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày ra thông báo đến 11 giờ ngày 29/01/2019 tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai.

6- Tiền đặt trước: 20.000.000 đồng, nộp trong vòng 03 ngày trước ngày mở cuộc đấu giá vào tài khoản của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản số 5000 201 005549 tại Agribank chi nhánh tỉnh Gia Lai; Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đồng/ hồ sơ .

7- Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Đến 11 giờ ngày 29/01/2019; tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai; Điều kiện: Khác hàng đăng ký tham đấu giá phải nộp đơn đăng ký, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước theo quy định; Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá nộp hồ sơ trực tiếp cho Trung tâm.

8- Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Vào lúc 8 giờ 30 ngày 01/02/2019 tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai; Địa chỉ: 46 Lê Thánh Tôn – Pleiku – Gia Lai.

9- Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá; Phương thức trả giá lên.

* Đối tượng tham gia đấu giá: Bao gồm tất cả các cá nhân có nhu cầu đấu giá sử dụng bãi giữ xe đúng mục đích theo quy định của pháp luật.

* Nộp tiền trúng đấu giá: Người trúng đấu giá phải nộp đủ số tiền trúng đấu giá (04 lần, 03 tháng/lần, lần nộp đầu tiên là ngày ký hợp đồng thuê mặt bằng) trong thời gian thuê kể từ ngày 03/02/2019, nếu quá thời hạn nộp tiền lần đầu mà khách hàng không nộp tiền thì sẽ không được nhận lại tiền đặt trước, số tiền này sẽ thuộc về bên có tài sản đấu giá.

Khách hàng có nhu cầu đăng ký đấu giá liên hệ tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai; Địa chỉ: 46 Lê Thánh Tôn – Pleiku – Gia Lai; ĐT: 02693826628.