Ngày 01/02/2019, đấu giá cho thuê mặt bằng tại tỉnh Tiền Giang

(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thuộc Sở Tư pháp tỉnh Tiền Giang, địa chỉ: số 17 đường Hùng Vương, Phường 7, thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang thông báo đấu giá tài sản của Tòa soạn Báo Ấp Bắc, địa chỉ: số 289 Tết Mậu Thân, phường 4, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang vào ngày 01/02/2019 như sau:

1. Tên tài sản đấu giá:

1.1. Gói đấu giá 1: Cho thuê mặt bằng giữ xe môtô, ôtô để giữ xe phục vụ cho khách hàng ăn uống.

- Diện tích: 100m2.

- Địa điểm: Sân trước Tòa soạn Báo Ấp Bắc, địa chỉ số 289 Tết Mậu Thân, phường 4, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

- Thời hạn: 35 tháng (kể từ ngày 01/02/2019 đến ngày 31/01/2021).

- Thời gian giữ xe: từ 10 giờ sáng đến 22 giờ đêm hàng ngày.

- Thời gian bàn giao mặt bằng: lúc 14 giờ ngày 01/02/2019.

- Giá khởi điểm: 10.000.000đồng/tháng (Mười triệu đồng/tháng).

* Ghi chú:

- Từ ngày 01/02/2019 đến 31/12/2019 Tòa soạn Báo Ấp Bắc sẽ thu tiền theo giá trúng đấu giá.

- Từ ngày 01/01/2020 đến 31/12/2020 Tòa soạn Báo Ấp Bắc sẽ thu tiền tăng 15% giá trúng đấu giá.

- Từ ngày 01/01/2021 đến 31/12/2021 Tòa soạn Báo Ấp Bắc sẽ thu tiền tăng 15% tiền đóng của năm 2020.

1.2. Gói đấu giá 2: Cho thuê nhà cấp 4 làm các dịch vụ về nhiếp ảnh.

- Diện tích: 32m2.

- Địa điểm: Nhà cấp 4 – Kiốt phát hành báo trước đây, địa chỉ số 289 Tết Mậu Thân, phường 4, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

- Thời hạn: 35 tháng (kể từ ngày 01/02/2019 đến ngày 31/01/2021).

- Thời gian bàn giao nhà cấp 4: lúc 14 giờ ngày 01/02/2019.

- Giá khởi điểm: 5.000.000đồng/tháng (Năm triệu đồng/tháng).

* Ghi chú:

- Từ ngày 01/02/2019 đến 31/12/2019 Tòa soạn Báo Ấp Bắc sẽ thu tiền theo giá trúng đấu giá.

- Từ ngày 01/01/2020 đến 31/12/2020 Tòa soạn Báo Ấp Bắc sẽ thu tiền tăng 15% giá trúng đấu giá.

- Từ ngày 01/01/2021 đến 31/12/2021 Tòa soạn Báo Ấp Bắc sẽ thu tiền tăng 15% tiền đóng của năm 2020.

Nơi có tài sản đấu giá: Tòa soạn Báo Ấp Bắc, địa chỉ: số 289 Tết Mậu Thân, phường 4, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

2. Thời gian, địa điểm xem mặt bằng/ nhà cấp 4:

- Thời gian: Tòa soạn Báo Ấp Bắc tổ chức cho người tham gia đấu giá được trực tiếp xem ngày 24/01/2019 và ngày 25/01/2019 (trong giờ hành chính). Khi xem mặt bằng/nhà cấp 4 phải có giấy giới thiệu của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản.

- Địa điểm: Tòa soạn Báo Ấp Bắc, địa chỉ: số 289 Tết Mậu Thân, phường 4, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

3. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá trong giờ hành chính, liên tục kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến 16giờ00 phút ngày 29/01/2019.

4. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000đồng/hồ sơ (Hai trăm ngàn đồng/hồ sơ).

- Tiền đặt trước:

+ Gói đấu giá 1: 35.000.000đồng/hồ sơ (Ba mươi lăm triệu đồng/hồ sơ).

+ Gói đấu giá 2: 17.500.000đồng/hồ sơ (Mười bảy triệu năm trăm ngàn đồng/hồ sơ).

Thời gian nộp tiền đặt trước: từ ngày 29/01/2019 đến 16 giờ 00 phút ngày 31/01/2019 (trong giờ hành chính).

5. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến 16 giờ 00 phút ngày 29/01/2019, tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản.

- Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

+ Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định và không thuộc đối tượng quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

+ Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp nộp hồ sơ tham gia đấu giá cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản. Hồ sơ tham gia đấu giá gồm:

* Gói đấu giá 1:

 Đơn đăng ký tham gia đấu giá có đóng dấu treo của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản.

 Chứng minh nhân dân, giấy phép đăng ký kinh doanh dịch vụ ăn uống (bản sao có công chứng).

* Gói đấu giá 2:

 Đơn đăng ký tham gia đấu giá có đóng dấu treo của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản.

 Chứng minh nhân dân, giấy phép đăng ký kinh doanh dịch vụ chụp hình, giải thưởng về nhiếp ảnh (bản sao có công chứng).

6. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: lúc 08 giờ 00 ngày 01 tháng 02 năm 2019 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, địa chỉ: số 17 đường Hùng Vương, Phường 7, thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang.

7. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

- Đấu giá theo từng gói đấu giá.

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, không hạn chế số vòng đấu.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

* Điều kiện đối với người trúng đấu giá:

1. Gói đấu giá 1: Cho thuê mặt bằng giữ xe môtô, ôtô để giữ xe phục vụ cho khách hàng ăn uống.

- Do người trúng đấu giá thuê mặt bằng để giữ xe môtô, ôtô phục vụ cho khách hàng ăn uống nên không được thu phí giữ xe của khách hàng.

- Chịu trách nhiệm bồi thường theo quy định của pháp luật các trường hợp bị mất xe.

- Chỉ được để xe trong phạm vi 100m2 thuê.

- Không được cho khách hàng chạy xe vào mặt bằng thuê, việc gửi và lấy xe của khách hàng do lực lượng trong giữ xe của người trúng đấu giá đảm trách, phải đảm bảo an ninh, trật tự phần diện tích được cho thuê.

- Bảo đảm vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ trong khu vực được thuê.

- Việc sử dụng điện nước: Người trúng đấu giá tự lắp đặt điện kế và đồng hồ nước riêng; căn cứ vào mức tiêu thụ điện, nước hàng tháng mà người trúng đấu giá trực tiếp thanh toán cho Công ty Điện lực và Công ty nước.

- Chịu trách nhiệm sửa chữa nhỏ tài sản được thuê như mặt sân, hệ thống chiếu sáng...

- Người trúng đấu giá phải hoàn thành nghĩa vụ thuế theo quy định.

- Tòa soạn Báo Ấp Bắc có quyền chấm dứt hợp đồng cho thuê mặt bằng trước thời hạn với người trúng đấu giá trong các trường hợp sau:

+ Nộp tiền thuê mặt bằng hàng tháng trễ hạn quá 10 ngày.

+ Giữ xe không đảm bảo thời gian theo quy định (từ 10 giờ sáng đến 22 giờ đêm hàng ngày).

+ Giữ xe không đảm bảo an ninh trật tự.

- Khoản tiền đặt trước của người trúng đấu giá, Tòa soạn Báo Ấp Bắc sẽ giữ lại đến khi hết hạn hợp đồng cho thuê mặt bằng, Tòa soạn Báo Ấp Bắc sẽ hoàn lại cho người trúng đấu giá.

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày trúng đấu giá, người trúng đấu giá phải tiến hành thương thảo và ký hợp đồng cho thuê mặt bằng với Tòa soạn Báo Ấp Bắc. Quá thời gian nêu trên, nếu người trúng đấu giá không đến Tòa soạn Báo Ấp Bắc thương thảo và ký hợp đồng xem như người trúng đấu giá từ chối ký hợp đồng và sẽ bị hủy kết quả đấu giá.

- Trường hợp người trúng đấu giá từ chối ký hợp đồng hoặc bị chấm dứt hợp đồng cho thuê mặt bằng trước hạn thì sẽ không được nhận lại tiền đặt trước.

- Người trúng đấu giá bị chấm dứt Hợp đồng cho thuê mặt bằng trước hạn nêu trên không được tham gia đấu giá cho thuê mặt bằng lần liền kề.

2. Gói đấu giá 2: Cho thuê nhà cấp 4 làm các dịch vụ về nhiếp ảnh.

- Giữ gìn, bảo quản tài sản, bảo đảm vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ trong khu vực được thuê.

- Việc sử dụng điện nước: Người trúng đấu giá tự lắp đặt điện kế và đồng hồ nước riêng; căn cứ vào mức tiêu thụ điện, nước hàng tháng mà người trúng đấu giá trực tiếp thanh toán cho Công ty Điện lực và Công ty nước.

- Chịu trách nhiệm sửa chữa nhỏ tài sản được thuê như hệ thống thoát nước, điện chiếu sáng. ..

- Người trúng đấu giá phải hoàn thành nghĩa vụ thuế theo quy định.

- Tòa soạn Báo Ấp Bắc có quyền chấm dứt hợp đồng cho thuê mặt bằng trước thời hạn với người trúng đấu giá trong các trường hợp sau:

+ Nộp tiền thuê nhà cấp 4 hàng tháng trễ hạn quá 10 ngày.

+ Không giữ gìn vệ sinh, đảm bảo an ninh trật tự.

- Khoản tiền đặt trước của người trúng đấu giá, Tòa soạn Báo Ấp Bắc sẽ giữ lại đến khi hết hạn hợp đồng cho thuê nhà cấp 4, Tòa soạn Báo Ấp Bắc sẽ hoàn lại cho người trúng đấu giá.

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày trúng đấu giá, người trúng đấu giá phải tiến hành thương thảo và ký hợp đồng cho thuê nhà cấp 4 với Tòa soạn Báo Ấp Bắc. Quá thời gian nêu trên, nếu người trúng đấu giá không đến Tòa soạn Báo Ấp Bắc thương thảo và ký hợp đồng xem như người trúng đấu giá từ chối ký hợp đồng và sẽ bị hủy kết quả đấu giá.

- Trường hợp người trúng đấu giá từ chối ký hợp đồng hoặc bị chấm dứt hợp đồng cho thuê nhà cấp 4 trước hạn thì sẽ không được nhận lại tiền đặt trước.

- Người trúng đấu giá bị chấm dứt Hợp đồng cho thuê nhà cấp 4 trước hạn nêu trên không được tham gia đấu giá cho thuê nhà cấp 4 lần liền kề.

Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu xin liên hệ với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thuộc Sở Tư pháp Tiền Giang, số 17 Hùng Vương, phường 7, TP Mỹ Tho, Tiền Giang hoặc điện thoại 0273 3878 775 để biết thêm chi tiết./.