Ngày 01/02/2019, đấu giá 3 quyền sử dụng đất tại thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long

(BĐT) - Công ty TNHH tư vấn và dịch vụ bán ĐGTS Nguyên Tâm - Chi nhánh Vĩnh Long thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 01/02/2019  do Phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã Bình Minh ủy quyền như sau:

Chi nhánh tại Vĩnh Long - Công ty TNHH TV và DV BĐG TS Nguyên Tâm - Số A70 đường Trần Phú, khóm 06, phường 04, TP.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

Người có tài sản đấu giá Phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã Bình Minh - Khóm 05, phường Thành Phước, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long.

Tên tài sản đấu giá: 03 (ba) quyền sử dụng đất do Ủy ban nhân dân thị xã Bình Minh quản lý, cụ thể:

* Tài sản thứ nhất: Diện tích 40,8 m2, thửa đất số 21, tờ bản đồ số 56, đất ở tại đô thị (ODT), tọa lạc tại khóm 05, phường Cái Vồn, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long.

Chiếu theo: Mảnh trích đo địa chính số 21-2018 ngày 22/03/2018 của Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Vĩnh Long – Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thị xã Bình Minh).

Giá khởi điểm của tài sản thứ nhất: 384.703.200 đồng (Ba trăm tám mươi bốn triệu, bảy trăm lẻ ba ngàn, hai trăm đồng);

* Tài sản thứ hai: Diện tích 50,1 m2, thửa đất số 183, tờ bản đồ số 20, đất ở tại đô thị (ODT), tọa lạc tại khóm 01, phường Cái Vồn, TX Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long.

Chiếu theo: Mảnh trích đo địa chính số 5-2016 ngày 09/08/2016 của Văn phòng đăng ký đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Long).

Giá khởi điểm của tài sản thứ hai: 544.035.900 đồng (Năm trăm bốn mươi bốn triệu, không trăm ba mươi lăm ngàn, chín trăm đồng).

* Tài sản thứ ba: Diện tích 320 m2, thửa đất số 708, tờ bản đồ số 35, đất ở tại đô thị (ODT), tọa lạc tại khóm Đông Thuận, phường Đông Thuận, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long.

Chiếu theo: Mảnh trích đo địa chính số 76/2017 ngày 27/07/2017 của Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Vĩnh Long).

Giá khởi điểm của tài sản thứ ba: 1.431.040.000 đồng (Một tỷ, bốn trăm ba mươi mốt triệu, không trăm bốn mươi ngàn đồng).

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá:

- Tài sản thứ nhất và thứ hai: 200.000 đồng/01 bộ hồ sơ/ 01 tài sản.

- Tài sản thứ ba: 500.000 đồng/ 01 bộ hồ sơ/ 01 tài sản.

Tiền đặt trước: 10% Giá khởi điểm tài sản;

Thời gian xem tài sản đấu giá: Từ ngày 08/01/2019 đến hết ngày 29/01/2019 (Giờ hành chính), tại nơi có tài sản đấu giá, nơi tọa lạc tài sản;

Thời gian bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá: Đến hết ngày 29/01/2019 (Giờ hành chính).

Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 29/01/2019 đến ngày 31/01/2019 (Giờ hành chính) - (Tuy nhiên khách hàng tham gia đấu giá có thể nộp tiền đặt trước trong thời hạn tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá nhưng phải có thỏa thuận đồng ý của Công ty đấu giá. Tiền đặt trước tham gia đấu giá khách hàng nộp vào tài khoản số 0791000051039 tại Vietcombank CN Vĩnh Long trước ngày đấu giá).

Thời gian và địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Lúc 09 giờ 00, ngày 01/02/2019, Tại Hội trường của Ủy ban nhân dân phường Cái Vồn. Địa chỉ: Khóm 01, Phường Cái Vồn, Thị xã Bình Minh, Tỉnh Vĩnh Long.

Đối tượng, điều kiện và cách thức tham gia đấu giá:

- Đối tượng tham gia đấu giá:

+ Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân trong nước và ngoài nước thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai, có đủ tư cách pháp nhân và năng lực, hành vi dân sự theo quy định của pháp luật, có nhu cầu sử dụng đất.

+ Mỗi hộ gia đình chỉ được một cá nhân đại diện tham gia đấu giá; Mỗi tổ chức chỉ được một đại diện tham gia đấu giá; Đối với Tổng công ty chỉ được đại diện của Tổng công ty hoặc một đại diện doanh nghiệp thành viên của Tổng công ty tham gia đấu giá; Đối với doanh nghiệp liên doanh chỉ được một đại diện của doanh nghiệp đó tham gia đấu giá, việc đại diện tham gia đấu giá phải theo quy định của pháp luật.

- Điều kiện tham gia đấu giá:

+ Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá phải thực hiện đúng theo Điều 38 của Luật Đấu giá tài sản năm 2016;

+ Có phiếu đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu do Chi nhánh tại Vĩnh Long - Công ty TNHH TV và DV BĐG TS Nguyên Tâm phát hành;

+ Nộp tiền đặt trước theo đúng quy định là tương đương 10% giá khởi điểm của từng tài sản.

+ Phiên bán đấu giá được tổ chức khi có từ 02 (hai) hồ sơ tham gia đấu giá trở lên đủ điều kiện đăng ký tham gia đấu giá.

- Cách thức tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức có nhu cầu và đủ điều kiện mua tài sản đấu giá liên hệ trực tiếp Công ty mua hồ sơ và nộp tiền đặt trước theo quy định, đối với cá nhân nộp bản sao CMND, sổ hộ khẩu; Đối với tổ chức: Bản sao Giấy phép kinh doanh, CMND của người đại diện theo pháp luật; Lưu ý: Mang bản chính để đối chiếu.

Hình thức và phương thức đấu giá: Bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

Địa điểm bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá:

- Tại Công ty TNHH TV và DV BĐG TS Nguyên Tâm. Địa chỉ: E2-26 đường số 05, KDC 586, phường Phú Thứ, quận Cái Răng, TP Cần Thơ.

- Tại Chi nhánh tại Vĩnh Long - Công ty TNHH TV và DV BĐG TS Nguyên Tâm. Địa chỉ: Số A70 đường Trần Phú, khóm 06, phường 04, TP.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

Khách hàng có nhu cầu xem, đăng ký mua tài sản xin liên hệ tại Văn phòng Công ty, ở địa điểm đấu giá hoặc điện thoại số 02923 917 786 để biết thêm chi tiết.