Ngày 01/02/2019, đấu giá 02 xe ô tô Toyota Camry đã qua sử dụng tại TPHCM

(BĐT) - Thực hiện Hợp đồng bán đấu giá tài sản số: 02/2019/HĐBĐG-ĐP, ngày 11/01/2019 giữa Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát và Tổng công ty Bến Thành – TNHH MTV về việc bán đấu giá xe ô tô. Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 01/02/2019 như sau:

Đơn vị có tài sản bán đấu giá: Tổng công ty Bến Thành – TNHH MTV, địa chỉ: Số 27, đường Nguyễn Trung Trực, phường Bến Thành, Quận 1, T.p Hồ Chí Minh.

Đơn vị tổ chức thực hiện bán đấu giá: Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát, số: 239A Duy Tân, phường Diên Hồng, Tp.Pleiku, Gia Lai.

Tài sản bán đấu giá: 02 xe ô tô Toyota Camry đã qua sử dụng trong đó:

Tài sản 01: 01 xe ô tô con hiệu Toyota Camry, biển số: 51A - 883.74, năm sản xuất 2008 đã qua sử dụng; Giá khởi điểm:415.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm mười lăm triệu đồng) (Giá chưa bao gồm thuế GTGT);

Tài sản 02: 01 xe ô tô con hiệu Toyota Camry, biển số: 51A - 855.41, năm sản xuất 2008 đã qua sử dụng; Giá khởi điểm:440.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm bốn mươi triệu đồng) (Giá chưa bao gồm thuế GTGT);

Tổng giá khởi điểm bán đấu giá: 855.000.000 đồng (Bằng chữ: Tám trăm năm mươi lăm triệu đồng) (Giá chưa bao gồm thuế GTGT).

Tiền đặt trước: 20% giá khởi điểm của từng tài sản.

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đồng/01 xe.

Thời gian, địa điểm xem tài sản: Ngày 15/01/2019 và ngày 16/01/2019. Tổng công ty Bến Thành – TNHH MTV, địa chỉ: Số 27, đường Nguyễn Trung Trực, phường Bến Thành, Quận 1, T.p Hồ Chí Minh (trong giờ hành chính).

Thời gian bán, nhận, kết thúc hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 12/01/2019 đến 15 giờ ngày 26/01/2019 (trong giờ hành chính).

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá phải nộp đơn đăng đăng ký, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước theo quy định. Trừ các trường hợp pháp luật quy định không được phép tham gia đấu giá.

Ngày tổ chúc bán đấu giá: Tài sản 01 vào lúc 14 giờ 00 phút; Tài sản 02 vào lúc 14 giờ 30 phút, ngày 29/01/2019.

Địa điểm đấu giá (dự kiến): Tổng công ty Bến Thành – TNHH MTV, địa chỉ: Số 27, đường Nguyễn Trung Trực, phường Bến Thành, Quận 1, T.p Hồ Chí Minh.

Hình thức đấu giá; Phương thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá; Phương thức đấu giá lên.

Địa điểm bán hồ sơ: Tổng công ty Bến Thành – TNHH MTV, địa chỉ: Số 27, đường Nguyễn Trung Trực, phường Bến Thành, Quận 1, T.p Hồ Chí Minh, điện thoại: 028 38230081 và Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát, số: 239A Duy Tân, Phường Diên Hồng, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai, điện thoại: 02693.887.339./.