Ngày 18/5/2020, đấu giá tàu biển Quang Minh Star tại TP. Hải Phòng

Ngày 18/5/2020, đấu giá tàu biển Quang Minh Star tại TP. Hải Phòng

28/04/2020 - 10:38
(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP. Hải Phòng tổ chức đấu giá 01 tàu biển Quang Minh Star đóng năm 2009, theo Giấy chứng nhận đăng ký tàu biển Việt Nam số VN-3055-VT do Cơ quan Đăng ký tàu biển và thuyền viên khu vực Hải Phòng cấp ngày 12/01/2010 (chi tiết được thể hiện tại hồ sơ đấu giá) vào ngày 18/5/2020 như sau: