Ngày 8/4/2020, đấu giá 6 xe ô tô đã qua sử dụng tại tỉnh Ninh Thuận

Ngày 8/4/2020, đấu giá 6 xe ô tô đã qua sử dụng tại tỉnh Ninh Thuận

23/03/2020 - 08:41
(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận thông báo đấu giá 06 xe ô tô đã qua sử dụng đứng tên Công ty TNHH VIP Thanh Vân là tài sản thế chấp, giao dịch bảo đảm tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam-Chi nhánh tỉnh Ninh Thuận vào ngày 8/4/2020 như sau:
Ngày 7/4/2020, đấu giá 2 xe nâng tự hành tại TPHCM

Ngày 7/4/2020, đấu giá 2 xe nâng tự hành tại TPHCM

19/03/2020 - 16:26
(BĐT) - Chi nhánh Công ty đấu giá hợp danh Bắc Trung Nam tại TP.HCM thông báo đấu giá tài sản vào ngày 7/4/2020 do Công ty TNHH MTV Đóng tàu và Công nghiệp Hàng hải Sài Gòn ủy quyền như sau: