Ngày 10/4/2020, đấu giá xe ô tô bán tải Ford Ranger XLS tại tỉnh Ninh Thuận

Ngày 10/4/2020, đấu giá xe ô tô bán tải Ford Ranger XLS tại tỉnh Ninh Thuận

26/03/2020 - 08:45
(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận thông báo đấu giá xe ô tô bán tải Ford Ranger XLS, biển số 85C-023.26 đã qua sử dụng đứng tên ông Huỳnh Quốc Châu là tài sản thế chấp, giao dịch bảo đảm của Ngân hàng TMCP Sài gòn Thương tín-Chi nhánh Ninh Thuận vào ngày 10/4/2020 như sau: