Ngày 16/4/2020, đấu giá vật tư thu hồi sau tháo dỡ tại tỉnh An Giang

Ngày 16/4/2020, đấu giá vật tư thu hồi sau tháo dỡ tại tỉnh An Giang

30/03/2020 - 08:51
(BĐT) - Vào lúc 09 giờ 00 ngày 16 tháng 04 năm 2020, Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản An Giang tổ chức đấu giá tài sản của người có tài sản là Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và khu vực phát triển đô thị tỉnh An Giang (Số 8, Đường số 20, Phường Mỹ Hòa, TPLX) như sau: