Đấu giá Xe ô tô con tại Tiền Giang

Đấu giá Xe ô tô con tại Tiền Giang

22/03/2017 - 15:49
(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Tiền Giang thông báo bán đấu giá tài sản do Sở Tài chính Tiền Giang ủy quyền như sau: