Đính chính thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Châu Phú, An Giang

(BĐT) - Công ty TNHH MTV Đấu giá Dũng Trung Nam đính chính thông báo đấu giá tài sản do Chi cục THADS huyện Châu Phú ủy quyền như sau:
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Công ty TNHH MTV Đấu giá Dũng Trung Nam có Thông báo số 264/TB-DTN ngày 10/10/2017 đấu giá tài sản do Chi cục THADS huyện Châu Phú ủy quyền.

Tài sản đấu giá: QSDĐ DT 53.703m2 đất (hiện trạng ao), tại xã Vĩnh Thạnh Trung, H. Châu Phú, An Giang. GKĐ 1.524.567.600 đồng.

Nay, Công ty thông báo đính chính, cụ thể như sau:

Thời gian đăng ký đấu giá: Từ ngày 10/10/2017 đến 16 giờ 00, ngày 30/10/2017.

Thời gian đấu giá: Lúc 14 giờ 30 phút, ngày 31/10/2017.

Xin liên hệ Công ty TNHH MTV Đấu giá Dũng Trung Nam, tại số 554 Trần Nguyên Đán, P. Đông Xuyên, TP. Long Xuyên, An Giang. ĐT 02963.953061 – 0918.584898 để biết thêm chi tiết.