Đấu giá xe xúc lật gầu tại Quảng Ngãi

(BĐT) - Công ty TNHH dịch vụ đấu giá AUC miền Trung thông báo bán đấu giá tài sản do Agribank – chi nhánh Quảng Ngãi ủy quyền như sau: