Đấu giá xe tải tự đổ tại Hà Nội

(BĐT) - Công ty Cổ phần Bán đấu giá Lạc Việt thông báo bán đấu giá tài sản do Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Cổ phần Bán đấu giá Lạc Việt. Địa chỉ: Số 49 Văn Cao, phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, Hà Nội.

Người có tài sản đấu giá: Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai. Địa chỉ: Khối 7, phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An.

1. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước:

- Tài sản đấu giá: Xe tải tự đổ Cat 769D Caterpillar (số hiệu C20) bị cháy của Công ty Cổ phần Xi Măng Vicem Hoàng Mai.

- Giá khởi điểm: 240.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm bốn mươi triệu đồng). Giá đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT).

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đồng/ hồ sơ.

- Tiền đặt trước: 40.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn mươi triệu đồng chẵn).

2. Điều kiện, cách thức đăng ký, thời gian bán, thu hồ sơ đấu giá:

Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá có đủ điều kiện và năng lực đăng ký và mua hồ sơ, nộp hồ sơ, nộp khoản tiền đặt trước theo lịch trình sau:

- Bán, thu hồ sơ: Từ ngày 02/5/2018 đến ngày 11/5/2018 (trong giờ hành chính, trừ Thứ 7 và Chủ nhật).

- Nộp khoản tiền đặt trước: Từ ngày 11/5/2018 đến 11h30, ngày 15/5/2018 (trong giờ hành chính).

3. Hình thức và phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, với phương thức trả giá lên.

4. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Hồi 10h00’ (Thứ  tư), ngày 16/5/2018 tại Công ty CP Bán đấu giá Lạc Việt. Địa chỉ: Số 49, Phố Văn Cao, phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.

Mọi thông tin liên hệ: Công ty Cổ phần Bán đấu giá Lạc Việt. Điện thoại: 0243.7618128.