Đấu giá xe ô tô vận chuyển rác thải tại Nghệ An

(BĐT) - Công ty cổ phần đấu giá Thành Vinh thông báo bán đấu giá tài sản như sau: