Đấu giá xe ô tô và tài sản đã qua sử dụng tại TPHCM

(BĐT) - Công ty Hợp danh bán đấu giá tài sản Bắc Trung Nam thông báo bán đấu giá tài sản như sau: