Đấu giá xe ô tô tại Tuyên Quang

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Tuyên Quang thông báo bán đấu giá tài sản do Trại giam Quyết Tiến ủy quyền như sau: