Đấu giá xe ô tô tải tại TPHCM

(BĐT) - Công ty CP đấu giá Việt Nam chi nhánh Hồ Chí Minh thông báo đấu giá tài sản do TTXVN khu vực phía nam ủy quyền như sau: