Đấu giá xe ô tô tải tại Hà Nội

(BĐT) - Căn cứ Tờ trình đã được phê duyệt ngày 03/5/2018 của Tổng Giám đốc Công ty CP Vật tư và Thiết bị toàn bộ về việc thanh lý xe ô tô tải 30P 5862. Hội đồng thanh lý tài sản thông báo về việc bán thanh lý tài sản như sau:

Đối tượng bán thanh lý:

STT

Tên tài sản

 

Số lượng

Giá khởi điểm đó bao gồm VAT (VNĐ)

Ghi chú

1

Xe ô tô tải 30P 5862

1

200.000.000

 

Hình thức bán thanh lý:

Bán đấu giá công khai cho các cá nhân và tổ chức.

Hồ sơ đăng ký gồm:

+ Đơn đăng ký mua tài sản thanh lý (theo mẫu đăng ký kèm thông báo này).

+ CMND (bản photo - đối với cá nhân đăng ký mua) hoặc giấy đăng ký kinh doanh (đối với tổ chức đăng ký mua).

Số tiền đặt trước: 20.000.000 đồng. Nộp trước 17h00, ngày 05/6/2018.

Thời gian tham khảo, nhận, nộp hồ sơ: Từ ngày 25/5/2018 đến trước 17h00, ngày 05/6/2018 (Trong giờ làm việc của Công ty).

Thời gian, địa điểm kiểm tra thực trạng xe: Từ ngày 30/5/2018 đến   04/6/2018 (Trong giờ làm việc của Công ty) tại: Số 519 đường Mỹ Phước, Tân Vạn, Khu phố Đông Thành, phường Tân Đông Hiệp, thị xó Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Kỹ thuật - Vận tải - Công ty CP Vật tư và Thiết bị toàn bộ. Địa chỉ: Km số 3 Đường Phạm Văn Đồng, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Điện thoại: 024 38362310.

Lưu ý: Túi hồ sơ đăng ký phải ghi rõ thông tin liên hệ của người mua, đảm bảo nguyên vẹn và phải được dán kín, niêm phong theo quy định.

Thời gian mở hồ sơ: 09h00, ngày 06/6/2018 tại Công ty CP Vật tư và Thiết bị toàn bộ. Địa chỉ: Km số 3 Đường Phạm Văn Đồng, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.