Đấu giá xe ô tô tại Sóc Trăng

(BĐT) - Công ty TNHH TV và DV BĐGTS Nguyên Tâm - CN Sóc Trăng thông báo bán đấu giá tài sản do Sở Tài chính tỉnh Sóc Trăng ủy quyền như sau:

Chi nhánh tại Sóc Trăng - Công ty TNHH TV và DV BĐG TS Nguyên Tâm - 136 đường Trần Văn Bảy, Khóm 05, phường 03, TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng, thông báo đấu giá tài sản.

Người có tài sản đấu giá: Sở Tài chính tỉnh Sóc Trăng - Số 01, đường Hồ Hoàng Kiếm, phường 02, TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

Tên tài sản đấu giá: 10 (mười) xe ô tô đã qua sử dụng, trưng bày tại Trung tâm Văn hóa Hội nghị tỉnh Sóc Trăng, địa chỉ: Số 04 Trần Phú, phường 02, thành phố Sóc Trăng, cụ thể:

* Xe ô tô thứ nhất: Hiệu Isuzu, biển số 83A-003.56

- Loại phương tiện: Ô tô con;

- Hiệu: ISUZU

- Số loại: TROOPER;

- Nước sản xuất: Nhật Bản;

- Năm sản xuất: 2001;

- Màu sơn: Trắng xám;

- Số máy: 020469;

- Số khung: JACUBS25G17100664;

- Số chỗ ngồi: 05 chỗ;

- Loại nhiên hiệu: Xăng;

- Dung tích động cơ: 3165 cm3.

Hiện trạng: Xe đã qua sử dụng, ngoại quan tổng thể xe đã cũ, màu sơn phai trầy xước, nội thất đã cũ, lốp tương đối mòn. Tại thời điểm thẩm định giá xe đang sử dụng bình thường.

Chiếu theo:

- Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 001474 do Công an tỉnh Sóc Trăng - Phòng cảnh sát giao thông cấp ngày 13/02/2015 cho Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Sóc Trăng;

- Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ số KC 3213039 do Chi Cục Đăng kiểm Sóc Trăng cấp ngày 18/09/2017. Có hiệu lực kiểm định đến ngày 17/09/2018.

Giá khởi điểm của xe ô tô thứ nhất: 90.000.000 đồng (Chín mươi triệu đồng);

* Xe ô tô thứ hai: Hiệu Mazda, biển số 83D-0256

- Loại phương tiện: Ô tô con;

- Hiệu: MAZDA;

- Số loại: 626;

- Nước sản xuất: Việt Nam;

- Năm sản xuất: 2002;

- Màu sơn: Đen;

- Số máy: FS-384550;

- Số khung: GF22S1MH001397;

- Số chỗ ngồi: 05 chỗ;

- Loại nhiên hiệu: Xăng;

- Dung tích động cơ: 1991 cm3.

Hiện trạng: Xe đã qua sử dụng, ngoại quan tổng thể xe đã cũ, màu sơn phai trầy xước, nội thất đã cũ, lốp tương đối mòn, xe đã đi được 197.671 km. Tại thời điểm thẩm định giá xe đang sử dụng bình thường.

Chiếu theo:

- Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 0005958 do Công an tỉnh Sóc Trăng - Phòng cảnh sát giao thông cấp ngày 19/03/2003 cho Văn phòng huyện ủy Long Phú Sóc Trăng;

- Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ số KC 3211093 do Chi Cục Đăng kiểm Sóc Trăng cấp ngày 27/06/2017. Có hiệu lực kiểm định đến ngày 26/12/2018 (Đã hết hạn kiểm định).

Giá khởi điểm của xe ô tô thứ hai: 120.000.000 đồng (Một trăm hai mươi triệu đồng);

* Xe ô tô thứ ba: Hiệu Toyota, biển số 83F-0076

- Loại phương tiện: Ô tô khách;

- Hiệu: TOYOTA;

- Số loại: HIACE 2.0;

- Nước sản xuất: Việt Nam;

- Năm sản xuất: 2000;

- Màu sơn: Xanh;

- Số máy: 1RZ-2477128;

- Số khung: RZH114-9006973;

- Số chỗ ngồi: 16 chỗ;

- Loại nhiên hiệu: Xăng;

- Dung tích động cơ: 1998 cm3.

Hiện trạng: Xe đã qua sử dụng, ngoại quan tổng thể xe đã cũ, màu sơn phai trầy xước, nội thất đã cũ, lốp tương đối mòn, xe đã đi được 361.753 km. Tại thời điểm thẩm định giá xe đang sử dụng bình thường.

Chiếu theo:

- Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 0003388 do Công an tỉnh Sóc Trăng - Phòng cảnh sát giao thông cấp ngày 27/02/2001 cho Sở Công nghiệp tỉnh Sóc Trăng;

- Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ số KC 3929776 do Chi Cục Đăng kiểm Sóc Trăng cấp ngày 01/12/2017. Có hiệu lực kiểm định đến ngày 28/02/2018.

Giá khởi điểm của xe ô tô thứ ba: 48.000.000 đồng (Bốn mươi tám triệu đồng);

* Xe ô tô thứ tư: Hiệu Ford, biển số 83D-0321

- Loại phương tiện: Ô tô con;

- Hiệu: FORD;

- Số loại: LASER;

- Nước sản xuất: Việt Nam;

- Năm sản xuất: 2004;

- Màu sơn: Đen;

- Số máy: FP916303;

- Số khung: JS7XXXSRNC4S04999;

- Số chỗ ngồi: 05 chỗ;

- Loại nhiên hiệu: Xăng;

- Dung tích động cơ: 1840 cm3.

Hiện trạng: Xe đã qua sử dụng, ngoại quan tổng thể xe đã cũ, màu sơn phai trầy xước, nội thất đã cũ, lốp tương đối mòn, xe đã đi được 278.064 km. Tại thời điểm thẩm định giá xe đang sử dụng bình thường.

Chiếu theo:

- Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 0003476 do Công an tỉnh Sóc Trăng - Phòng cảnh sát giao thông cấp ngày 08/07/2009 (Đăng ký lần đầu ngày 17/12/2004) cho Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng;

- Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ số KC 3929776 do Chi Cục Đăng kiểm Sóc Trăng cấp ngày 02/08/2016. Có hiệu lực kiểm định đến ngày 01/08/2017 (Đã hết hạn kiểm định).

Giá khởi điểm của xe ô tô thứ tư: 160.000.000 đồng (Một trăm sáu mươi triệu đồng);

* Xe ô tô thứ năm: Hiệu Toyota, biển số 83F-0075

- Loại phương tiện: Ô tô khách;

- Hiệu: TOYOTA;

- Số loại: HIACE;

- Nước sản xuất: Việt Nam;

- Năm sản xuất: 2000;

- Màu sơn: Xanh;

- Số máy: 1RZ-2458177;

- Số khung: RZH114-9006804;

- Số chỗ ngồi: 16 chỗ;

- Loại nhiên hiệu: Xăng;

- Dung tích động cơ: 1998 cm3.

Hiện trạng: Xe đã qua sử dụng, ngoại quan tổng thể xe đã cũ, màu sơn phai trầy xước, nội thất đã cũ, lốp tương đối mòn. Tại thời điểm thẩm định giá xe đang sử dụng bình thường.

Chiếu theo:

- Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 0003298 do Công an tỉnh Sóc Trăng - Phòng cảnh sát giao thông cấp ngày 04/12/2000 cho Trường Chính trị Sóc Trăng;

- Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ số KC 3929776 do Chi Cục Đăng kiểm Sóc Trăng cấp ngày 01/12/2017. Có hiệu lực kiểm định đến ngày 19/12/2017 (Đã hết hạn kiểm định).

Giá khởi điểm của xe ô tô thứ năm: 48.000.000 đồng (Bốn mươi tám triệu đồng);

* Xe ô tô thứ sáu: Hiệu Mazda, biển số 83D-0196

- Loại phương tiện: Ô tô con;

- Hiệu: MAZDA;

- Số loại: 626;

- Nước sản xuất: Việt Nam;

- Năm sản xuất: 2000;

- Màu sơn: Đen;

- Số máy: FS-745017;

- Số khung: GF22S1MH000412;

- Số chỗ ngồi: 05 chỗ;

- Loại nhiên hiệu: Xăng;

- Dung tích động cơ: 1991 cm3.

Hiện trạng: Xe đã qua sử dụng, ngoại quan tổng thể xe đã cũ, màu sơn phai trầy xước, nội thất đã cũ, lốp tương đối mòn. Tại thời điểm thẩm định giá xe đang sử dụng bình thường.

Chiếu theo:

- Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 0003378 do Công an tỉnh Sóc Trăng - Phòng cảnh sát giao thông cấp ngày 19/02/2001 cho Văn phòng UBND huyện Long Phú;

- Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ số KC 4062670 do Chi nhánh Công ty CP Định An – Trung tâm Đăng kiểm xe Cơ giới S3-02D cấp ngày 18/11/2017. Có hiệu lực kiểm định đến ngày 17/05/2018.

Giá khởi điểm của xe ô tô thứ sáu: 100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng);

* Xe ô tô thứ bảy: Hiệu Toyota, biển số 83F-0102

- Loại phương tiện: Ô tô khách;

- Hiệu: TOYOTA;

- Số loại: HIACE;

- Nước sản xuất: Việt Nam;

- Năm sản xuất: 2002;

- Màu sơn: Ghi xanh;

- Số máy: 2RZ2929523;

- Số khung: RZH115-3000181;

- Số chỗ ngồi: 12 chỗ;

- Loại nhiên hiệu: Xăng;

- Dung tích động cơ: 2438 cm3.

Hiện trạng: Xe đã qua sử dụng, ngoại quan tổng thể xe đã cũ, màu sơn phai trầy xước, nội thất đã cũ, lốp tương đối mòn. Tạithời điểm thẩm định giá xe đang sử dụng bình thường.

Chiếu theo:

- Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 0006529 do Công an tỉnh Sóc Trăng - Phòng cảnh sát giao thông cấp ngày 19/06/2003 cho Văn phòng HĐND – UBND huyện Kế Sách tỉnh Sóc Trăng;

- Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ số KC 3928321 do Chi Cục Đăng kiểm Sóc Trăng cấp ngày 02/10/2017. Có hiệu lực kiểm định đến ngày 01/01/2018 (Đã hết hạn kiểm định).

Giá khởi điểm của xe ô tô thứ bảy: 70.000.000 đồng (Bảy mươi triệu đồng);

* Xe ô tô thứ tám: Hiệu Mitsubishi, biển số 83D-0228

- Loại phương tiện: Ô tô khách;

- Hiệu: MITSUBISHI;

- Số loại: JOLIE;

- Nước sản xuất: Việt Nam;

- Năm sản xuất: 2001;

- Màu sơn: Xanh;

- Số máy: 4G63VZ00863;

- Số khung: RLA00VB2W11000440;

- Số chỗ ngồi: 08 chỗ;

- Loại nhiên hiệu: Xăng;

- Dung tích động cơ: 1997 cm3.

Hiện trạng: Xe đã qua sử dụng, ngoại quan tổng thể xe đã cũ, màu sơn phai trầy xước, nội thất đã cũ, lốp tương đối mòn. Tại thời điểm thẩm định giá xe đang sử dụng bình thường.

Chiếu theo:

- Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 0003894 do Công an tỉnh Sóc Trăng - Phòng cảnh sát giao thông cấp ngày 25/01/2002 cho Ban quản lý Dự án 135 huyện Vĩnh Châu;

- Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ số KC 2582802 do Chi Cục Đăng kiểm Sóc Trăng cấp ngày 01/06/2017. Có hiệu lực kiểm định đến ngày 30/01/2017 (Đã hết hạn kiểm định).

Giá khởi điểm của xe ô tô thứ tám: 87.000.000 đồng (Tám mươi bảy triệu đồng);

* Xe ô tô thứ chín: Hiệu Toyota, biển số 83F-0072

- Loại phương tiện: Ô tô khách;

- Hiệu: TOYOTA;

- Số loại: SUPER WAGON;

- Nước sản xuất: Việt Nam;

- Năm sản xuất: 2000;

- Màu sơn: Xanh xám;

- Số máy: 1RZ-2330592;

- Số khung: RZH114-9005922;

- Số chỗ ngồi: 12 chỗ;

- Loại nhiên hiệu: Xăng;

- Dung tích động cơ: 1998 cm3.

Hiện trạng: Xe đã qua sử dụng, ngoại quan tổng thể xe đã cũ, màu sơn phai trầy xước, nội thất đã cũ, lốp tương đối mòn, xe đã đi được 330.743 km. Tại thời điểm thẩm định giá xe đang sử dụng bình thường.

Chiếu theo:

- Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 0003138 do Công an tỉnh Sóc Trăng - Phòng cảnh sát giao thông cấp ngày 14/07/2000 cho Văn phòng UBND huyện Mỹ Xuyên;

- Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ số KC 3928446 do Chi Cục Đăng kiểm Sóc Trăng cấp ngày 05/10/2017. Có hiệu lực kiểm định đến ngày 04/01/2018 (Đã hết hạn kiểm định).

Giá khởi điểm của xe ô tô thứ chín: 48.000.000 đồng (Bốn mươi tám triệu đồng);

* Xe ô tô thứ mười: Hiệu Ford, biển số 83A-003.34

- Loại phương tiện: Ô tô con;

- Hiệu: FORD;

- Số loại: LASER;

- Nước sản xuất: Việt Nam;

- Năm sản xuất: 2002;

- Màu sơn: Xanh xám;

- Số máy: ZM578785;

- Số khung: JS7XXXSRNL2T02051;

- Số chỗ ngồi: 05 chỗ;

- Loại nhiên hiệu: Xăng;

- Dung tích động cơ: 1598 cm3.

Hiện trạng: Xe đã qua sử dụng, ngoại quan tổng thể xe đã cũ, màu sơn phai trầy xước, nội thất đã cũ, lốp tương đối mòn. Tại thời điểm thẩm định giá xe đang sử dụng bình thường.

Chiếu theo:

- Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô do Công an tỉnh Sóc Trăng - Phòng cảnh sát giao thông cấp ngày 03/08/2015 (Đăng ký lần đầu ngày 25/12/2002) cho Trung tâm Khuyến nông & TVPT Công nghiệp;

- Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ số KC 3211971 do Chi Cục Đăng kiểm Sóc Trăng cấp ngày 27/07/2017. Có hiệu lực kiểm định đến ngày 26/01/2018 (Đã hết hạn kiểm định).

Giá khởi điểm của xe ô tô thứ mười: 110.000.000 đồng (Một trăm mười triệu đồng);

Giá khởi điểm của tổng tài sản: 881.000.000 đồng (Tám trăm tám mươi mốt triệu đồng).

* Lưu ý: Người có tài sản đấu giá sẽ thu hồi biển số xe khi giao tài sản cho người trúng đấu giá theo quy định tại Thông tư số 64/2017/TT-BCA ngày 28/12/2017 của Bộ Công an về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 15/2014/TT-BCA ngày 04/04/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về đăng ký xe.

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/01 bộ hồ sơ.

Tiền đặt trước: 20 % giá khởi điểm tài sản;

Thời gian xem tài sản đấu giá: Từ ngày 26/03/2018 – ngày 09/04/2018 (Giờ hành chính), tại nơi có tài sản, nơi trưng bày của tài sản;

Thời gian bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá: Đến hết ngày 09/04/2018 (Giờ hành chính);

Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: Lúc 16 giờ 00 ngày 12/04/2018;

Điều kiện, cách thức tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức có nhu cầu liên hệ trực tiếp Công ty mua hồ sơ và nộp tiền đặt trước theo quy định; Đối với cá nhân: Nộp bản sao giấy CMND, sổ hộ khẩu; Đối với tổ chức: Nộp giấy CMND của người đại diện theo pháp luật; giấy phép đăng ký kinh doanh. Lưu ý: Mang bản chính để đối chiếu;

Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên;

Địa điểm bán hồ sơ tham gia, đăng ký tham gia và tổ chức cuộc đấu giá: Tại Chi nhánh tại Sóc Trăng - Công ty TNHH TV và DV BĐG TS Nguyên Tâm - 136 đường Trần Văn Bảy, Khóm 05, phường 03, TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

Khách hàng có nhu cầu xem, đăng ký tham gia đấu giá xin liên hệ tại Văn phòng Công ty ở địa điểm đấu giá hoặc điện thoạisố 02993 821 368 để biết thêm chi tiết.

Lưu ý: Thông báo này thay cho Thư mời tham dự đấu giá (Nếu có khách hàng tham gia đấu giá).

 

21.4 Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Thanh Sơn, Phú Thọ

Công ty hợp danh đấu giá tài sản Phú Thọ thông báo bán đấu giá tài sản do UBND huyện Thanh Sơn ủy quyền như sau:

1.Vị trí khu đất: Khu Bồ Kết xã Sơn Hùng: gồm 16 ô đất

- Diện tích: từ 150m2 đến 361m2/ô.

- Giá khởi điểm: 650.000đ/m2.

- Tiền đặt trước: từ 19.000.000đ đến 43.000.000đ/hồ sơ.

- Tiền bán hồ sơ: từ 100.000đ đến 200.000đ/hồ sơ.

2. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ đấu giá: Từ ngày thông báo đến 16h00 ngày 09/04/2018 tại Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Thanh Sơn.

3. Thời gian, địa điểm xem hiện trạng: Từ ngày 06/04 và 09/04/2018 (Trong giờ hành chính) tại Khu đất đấu giá như trên.

4. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ đấu giá và tiền đặt trước:

- Nộp hồ sơ đấu giá: từ ngày 30/03/2018 đến 17h00 ngày 09/04/2018 nộp hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp tại Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Thanh Sơn.

- Nộp tiền đặt trước: Từ ngày 04/04/2018 đến 17h00 ngày 06/04/2018 nộp tiền vào tài khoản của Công ty Hợp danh đấu giá tài sản Phú Thọ số: 2700 20100 6642 tại Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Việt Nam – Chi nhánh Phú Thọ

5. Hình thức đấu giá bằng bỏ phiếu kín trực tiếp (không hạn chế số vòng) tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

6. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Theo điều 38 Luật Đấu giá tài sản, đã đi xem tài sản, đã nộp tiền đặt trước

7. Thời gian, địa điểm tổ chức bán đấu giá: 08h00 ngày 21/04/2018 tại Hội trường UBND xã Sơn Hùng

* Mọi chi tiết liên hệ: (Trong giờ hành chính)

- Công ty Hợp danh Đấu giá Tài sản Phú Thọ - Đ/c: số 36, Kim Đồng, tổ 16C, khu 9, Gia Cẩm, Việt Trì, Phú Thọ. ĐT: 02103.842.215.

+ Phòng TC-KH huyện Thanh Sơn, UBND xã Sơn Hùng