Đấu giá xe ô tô tại Quảng Ninh

(BĐT) - Công ty Cổ phần đấu giá Quảng Ninh thông báo bán đấu giá tài sản ngày 17/8/2018 do Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Hạ Long ủy quyền như sau: