Đấu giá xe ô tô tại Quảng Ninh

(BĐT) - Công ty cổ phần đấu giá Quảng Ninh thông báo bán đấu giá tài sản do Đoàn nghệ thuật Chèo Quảng Ninh ủy quyền như sau: