Đấu giá xe ô tô tại Quảng Ngãi

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi thông báo đấu giá tài sản do Trung tâm kinh doanh VNPT Quảng Ngãi ủy quyền như sau: