Đấu giá xe ô tô tại Quảng Ngãi

(BĐT) - Công ty TNHH dịch vụ đấu giá AUC miền Trung thông báo bán đấu giá tài sản do Tổng Công ty Bảo Việt nhân thọ ủy quyền như sau: