Đấu giá xe ô tô tại Ninh Thuận

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận thông bán đấu giá tài sản như sau: