Đấu giá xe ô tô tại Nghệ An

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Nghệ An thông báo bán đấu giá tài sản do Sở tài chính Nghệ An ủy quyền như sau:

Tài sản bán đấu giá là: 02 xe ô tô thanh lý của Sở tài chính Nghệ An, bán đấu giá để thu hồi vốn cho nhà nước.

1. 01 xe ô tô 8 chỗ ngồi đã qua sử dụng, nhãn hiệu TOYOTA, số loại LANCRUISER VX, số khung: JTMHX05J305052449, số máy: 1UR04800884, sản xuất năm 2014, Màu sơn: Đen, biển kiểm soát: 80A-167.68, để tại Trung tâm bán đấu giá tài sản Nghệ An.

Giá khởi điểm: 2.500.000.000 đồng (Hai tỷ, năm trăm triệu đồng) - Thuế, lệ phí trước bạ, các loại phí liên quan do người mua tự đảm nhiệm.

Khách hàng có nhu cầu tham gia đấu giá tài sản nói trên cần phải:

- Làm đăng ký thủ tục theo mẫu của Trung tâm DVBĐGTS Nghệ An.

- Nộp một khoản tiền mua hồ sơ đấu giá là: 500.000 đồng/1 đơn ( Năm trăm ngàn đồng) - Số tiền này không hoàn lại.

- Nộp tiền đặt trước là: 480.000.000 đồng ( Bốn trăm tám mươi triệu đồng) - Số tiền này được trả lại ngay nếu không trúng đấu giá. Nếu người trúng đấu giá sẽ được trả sau khi đã nộp đủ tiền vào tài khoản tạm giữ của Sở Tài chính mở tại Kho bạc nhà nước Nghệ An.

2. 01 xe ô tô 8 chỗ ngồi đã qua sử dụng, nhãn hiệu TOYOTA, số loại LANCRUISER VX, số khung: JTMHX05J805038692, số máy: 1UR0405875, sản xuất năm 2014, Màu sơn: Đen, biển kiểm soát: 80A-017.88, để tại Trung tâm bán đấu giá tài sản Nghệ An.

Giá khởi điểm: 2.400.000.000 đồng (Hai tỷ, bốn trăm triệu đồng) - Thuế, lệ phí trước bạ, các loại phí liên quan do người mua tự đảm nhiệm.

Khách hàng có nhu cầu tham gia đấu giá tài sản nói trên cần phải:

- Làm đăng ký thủ tục theo mẫu của Trung tâm DVBĐGTS Nghệ An.

- Nộp một khoản tiền mua hồ sơ đấu giá là: 500.000 đồng/1 đơn ( Năm trăm ngàn đồng) - Số tiền này không hoàn lại.

- Nộp tiền đặt trước là: 480.000.000 đồng ( Bốn trăm tám mươi triệu đồng) - Số tiền này được trả lại ngay nếu không trúng đấu giá. Nếu người trúng đấu giá sẽ được trả sau khi đã nộp đủ tiền vào tài khoản tạm giữ của Sở Tài chính mở tại Kho bạc nhà nước Nghệ An.

- Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá.

+ Thời gian xem tài sản: Ngày 02/02/2/2018 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Nghệ An. (Từ 14h đến 16h)

+ Thời gian tham khảo hồ sơ và bán hồ sơ vào ngày 05/02/2018 tại Trung tâm DVBĐGTS Nghệ An (Giờ hành chính)

+ Thời gian đăng ký, nộp tiền đặt trước: Đến 16 giờ ngày 05/02/2018 (Giờ hành chính) tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Nghệ An.

+ Thời gian bán đấu giá 8h ngày 06/02/2018 tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Nghệ An.

+ Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người đăng ký tham gia đấu giá nộp trực tiếp hồ sơ tham gia đấu giá gồm: Đơn đăng ký tham gia đấu giá ( Theo mẫu của Trung tâm), Bản sao CMND ( Còn thời hạn sử dụng).

Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá.

Phường thức đấu giá: Trả giá lên.

Mọi chi tiết xin liên hệ tại Trung tâm DVBĐGTS Nghệ An, số 02 Trần Huy Liệu, thành phố Vinh, điện thoại:, 0912022779, 0915228868.