Đấu giá xe ô tô tại Long An

(BĐT) - Công ty TNHH bán đấu giá tài sản Long An thông báo bán đấu giá tài sản do Cục Thi hành án dân sự tỉnh Long An ủy quyền như sau: