Đấu giá xe ô tô tại Kon Tum

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Kon Tum thông báo bán đấu giá tài sản do Ngân hàng Agribank Chi nhánh tỉnh Kon Tum ủy quyền như sau: