Đấu giá xe ô tô tại Kiên Giang

(BĐT) - Công ty TNHH Đồng Tiến Phát Kiên Giang thông báo bán đấu giá tài sản do Văn phòng huyện ủy Hòn Đất ủy quyền như sau: