Đấu giá xe ô tô tại Khánh Hòa

(BĐT) - Trung tâm DV bán đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hoà thông báo đấu giá tài sản do Chi cục Kiểm lâm Khánh Hòa ủy quyền như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm DV bán đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hoà

Địa chỉ: Số 77 đường 23/10, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

2. Người có tài sản đấu giá: Chi cục Kiểm lâm Khánh Hòa

Địa chỉ: Số 138 đường 2/4, phường Vĩnh Phước, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

3. Tài sản đấu giá và giá khởi điểm:

Tài sản được bán riêng từng chiếc, theo hiện trạng và bàn giao tại nơi có tài sản. Người mua được tài sản phải tự làm thủ tục chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản và chịu các khoản thuế, phí, lệ phí theo quy định (nếu có). Cụ thể:

3.1. Tài sản 1: Xe ô tô Ford Escape, biển số 79C-1125.

- Loại phương tiện: ô tô con. Nhãn hiệu: FORD. Số loại: ESCAPE 1EZ. Số máy: 224038-YF. Số khung: FVLFHBMERT4A02520. Năm, nơi sản xuất: 2004, Việt Nam. Số người cho phép chở: 5 chỗ ngồi. Thể tích làm việc của động cơ: 1.989 cm3.

- Giá khởi điểm: 67.500.000 đồng, không bao gồm thuế giá trị gia tăng. (Bằng chữ: Sáu mươi bảy triệu, năm trăm ngàn đồng).

3.2. Tài sản 2: Xe ô tô Passio, biển số 79C-0691.

- Loại phương tiện: xe ô tô con. Nhãn hiệu: PASSIO. Số loại: 7D. Số máy: 41040020088390. Số khung: 31510020000028. Năm, nơi sản xuất: 2004, Việt Nam. Số người cho phép chở: 7 chỗ ngồi. Thể tích làm việc của động cơ: 2.890 cm3.

- Giá khởi điểm: 52.800.000 đồng, không bao gồm thuế giá trị gia tăng. (Bằng chữ: Năm mươi hai triệu, tám trăm ngàn đồng).

3.3. Tài sản 3: Xe ô tô Uoat, biển số 79C-0149.

- Loại phương tiện: ô tô con. Nhãn hiệu: YAZ. Số máy: 51207576. Số khung: 033383. Năm, nơi sản xuất: 1986-1990, Nga. Số người cho phép chở: 7 chỗ ngồi. Thể tích làm việc của động cơ: 2.445 cm3. Kiểu động cơ: YAZ 451M.

- Giá khởi điểm: 12.000.000 đồng, không bao gồm thuế giá trị gia tăng. (Bằng chữ: Mười hai triệu đồng).

3.4. Tài sản 4: Xe ô tô Uoat, biển số 79C-0255 (bán vật tư thu hồi).

- Loại phương tiện: ô tô con. Nhãn hiệu: YAZ. Số loại: 469. Số máy: 0904948. Số khung: 33K0319. Năm, nơi sản xuất: 1981-1985, Nga. Số người cho phép chở: 7 chỗ ngồi. Trọng lượng bản thân: 1.650 kg.

- Giá khởi điểm: 6.600.000 đồng, không bao gồm thuế giá trị gia tăng. (Bằng chữ: Sáu triệu, sáu trăm ngàn đồng).

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ ngày 26/7/2018 đến ngày 27/7/2018 (trong giờ hành chính). Tài sản 1, 2: tại Chi cục Kiểm lâm Khánh Hòa. Tài sản 3: tại Hạt Kiểm lâm Vạn Ninh. Tài sản 4: tại Hạt Kiểm lâm Cam Lâm.

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 23/7/2018 đến 16 giờ 00 phút ngày 31/7/2018 (trong giờ hành chính), tại Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Khánh Hòa.

6. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: Tài sản 1, 2: 150.000 đồng / 1 hồ sơ; Tài sản 3, 4: 50.000 đồng / 1 hồ sơ;

- Tiền đặt trước: Tài sản 1: 10.000.000 đồng; Tài sản 2: 8.000.000 đồng; Tài sản 3: 1.800.000 đồng; Tài sản 4: 1.000.000 đồng.

7. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

7.1. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Trong thời hạn mà Trung tâm đã thông báo, người tham gia đấu giá phải mua hồ sơ, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước theo quy định.

7.2. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 23/7/2018 đến 16 giờ 00 phút ngày 31/7/2018 (trong giờ hành chính), tại Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Khánh Hòa.

7.3. Thời gian nộp tiền đặt trước: Ngày 31/7/7/2018, 01/8/2018 và 02/8/2018. Trung tâm chỉ thu tiền đặt trước của người tham gia đấu giá trong thời hạn đã thông báo, trừ trường hợp người tham gia đấu giá tự nguyện nộp trước thời gian đã thông báo. Số tiền đặt trước phải được xác định có trong tài khoản của Trung tâm, hạn chót đến ngày 02/8/2018.

7.4. Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước vào tài khoản sau:

Tên tài khoản: Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Khánh Hòa.

Số tài khoản: 4700211.000135 tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Khánh Hòa.

(Trường hợp khoản tiền đặt trước có giá trị dưới 5 triệu đồng thì người tham gia đấu giá có thể nộp trực tiếp cho Trung tâm).

7.5. Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá gồm có :

+ Đơn đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu của Trung tâm);

+ CMND hoặc Hộ chiếu của người đăng ký; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép kinh doanh hoặc quyết định thành lập (đối với cơ quan, tổ chức) (nộp bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu);

+ Giấy ủy quyền có xác nhận của người hoặc cơ quan có thẩm quyền theo quy định pháp luật (nếu có).

8. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 9 giờ 30 phút, ngày 03/8/2018 tại Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Khánh Hòa.

9. Phương thức đấu giá, hình thức đấu giá:

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

- Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

10. Những thông tin cần thiết khác:

Trường hợp trúng đấu giá thì khoản tiền đặt trước của người tham gia đấu giá được chuyển thành tiền đặt cọc để bảo đảm thực hiện Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá. Số tiền trúng đấu giá còn lại phải được thanh toán trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày ký kết Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá.

Việc đấu giá tài sản được niêm yết công khai tại trụ sở Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Khánh Hòa và Chi cục Kiểm lâm Khánh Hòa./.