Đấu giá xe ô tô tại Hậu Giang

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang thông báo bán đấu giá tài sản do Sở Tài chính tỉnh Hậu Giang ủy quyền như sau: