Đấu giá xe ô tô tại Hậu Giang

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang thông báo bán đấu giá tài sản do Thanh tra Giao thông vận tải tỉnh Hậu Giang ủy quyền như sau: