Đấu giá xe ô tô tại Hậu Giang

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ việc làm Hậu Giang phối hợp cùng Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang thông báo bán đấu giá tài sản như sau: