Đấu giá xe ô tô tại Hà Nội

(BĐT) - Công ty Cổ phần đấu giá Việt Nam thông báo bán đấu giá tài sản do Cục Bưu điện Trung Ương ủy quyền như sau:

1. Tên tài sản đấu giá: 03 xe ô tô đã qua sử dụng (chi tiết danh mục tại Hồ sơ mời đấu giá )

  Bên có tài sản: Cục Bưu điện Trung Ương (Số 1A, Phố Quan Hoa, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội)

2. Bước giá, hình thức và phương thức đấu giá:

- Bước giá: 500.000 đồng (Năm trăm nghìn đồng)

- Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu kín gián tiếp.

- Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

3. Giá khởi điểm: 102.000.000 đồng (Một trăm linh hai triệu đồng)_(chưa có thuế GTGT).

  Tiền đặt trước: 6.000.000 đồng (Sáu triệu đồng)

4. Bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: từ ngày 19/7/2018 đến ngày 30/7/2018 (giờ hành chính). Khách hàng đăng ký trực tiếp tại số 4/A13 Đầm Trấu, HBT, Hà Nội.

- Phí hồ sơ mời đấu giá: 100.000 đồng/hồ sơ.

- Phí tham gia đấu giá: 200.000 đồng

5. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký đấu giá:

  Mọi khách hàng có nhu cầu đấu giá tài sản đăng ký trực tiếp tại số 4/A13 Đầm Trấu, Hai Bà Trưng, Hà Nội từ ngày 19/7/2018 đến ngày 30/7/2018 ( giờ hành chính)

6. Xem tài sản: Ngày 26/7/2018 đến ngày 27/7/2018 (giờ hành chính)

  Địa điểm xem tài sản chi tiết tại Hồ sơ mời đấu giá

7. Chuyển khoản tiền đặt trước: Ngày 31/07/2018 ( Báo có ngân hàng đến 16h00)

Khách hàng nộp hồ sơ, có chứng từ chuyển khoản tiền đặt trước nhận phiếu trả giá và bỏ phiếu trả giá tại số 4/A13 Đầm Trấu, Hai Bà Trưng, Hà Nội từ 8h00 ngày 31/7/2018 đến 11h30 ngày 02/8/2018

8. Tổ chức đấu giá, mở phiếu trả giá: 14h00 ngày 02/8/2018 tại số 4/A13 Đầm Trấu, HBT, Hà Nội.

9. Chi tiết xin liên hệ: Công ty Cổ phần đấu giá Việt Nam - số 4/A13 Đầm Trấu, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội/ ĐT: 024.39842728 / Fax: 024.39842738.