Đấu giá xe ô tô tại Hà Nội

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản thành phố Hà Nội thông báo bán đấu giá tài sản do Văn phòng Tổng cục Thuế ủy quyền như sau: