Đấu giá xe ô tô tại Hà Nội

(BĐT) - Công ty CP đấu giá tài sản GoldSun thông báo bán đấu giá tài sản do Công đoàn Công thương Việt nam ủy quyền như sau: